Tullverket

Kundregister

I Tullverkets kundregister kan du bland annat se vilka företag som har tillstånd hos oss.

Från och med oktober 2020 kommer kundregistret inte finnas kvar. Vi hänvisar istället till EU-kommissionens webbplats där information om merparten av tillstånden finns. Det innebär att du inte längre kan söka efter information om nationella tillstånd, godslokal- och lastplatskoder samt EU-tilstånd som ännu inte finns i CDS. Se till att du i god tid förser ditt ombud med uppgifter om vilka tillstånd du har, aktuella tillståndsnummer samt aktuella gods- och lastplatskoder.

Se sidan över system för ekonomiska aktörer på EU-kommissionens webbplats.

I registret kan du få uppgifter om namn, organisations- eller personnummer, adress, kontrolltullkontor och tillstånd. I registret kan du också se de företag vars kredittillstånd och tillstånd till förenklat deklarationsförfarande har upphört att gälla och företag med nya kredittillstånd och tillstånd till förenklat deklarationsförfarande.

Det går endast att söka på svenska organisations- eller registreringsnummer. Det går alltså inte att söka på EORI-nummer tilldelade i andra medlemsstater.

Vissa företag har valt att undanta publicering för uppgifter gällande dem. Det innebär att inga uppgifter om dem visas i Kundregistret. Undantaget omfattar även EU-kommissionens webbplats där det går att söka på företag genom deras EORI-nummer.

I dagsläget visas inte heller EORI-nummer för företaget.

Företag tilldelade EORI-nummer i annan av EU:s medlemsstater:

  • Observera att filialer till utländska företag kan ha tillstånd registrerade på sitt 5164-nummer, men att de som EORI-nummer ska använda huvudbolagets EORI-nummer. Koppling har gjorts i vårt nationella kundregister mellan filialens organisationsnummer och huvudbolagets EORI-nummer.  
  • Motsvarande koppling har även gjorts för de företag som endast är momsregistrerade i Sverige (reg nr som börjar med 5020 eller 302) och som har tillstånd utfärdade av Tullverket. Även de ska som EORI-nummer använda huvudbolagets EORI-nummer.

I den här tjänsten kan du söka:

  • i kundregistret
  • företag som är registrerade som ombud
  • godslokal- och lastplatskoder för import- och exportdeklarationer (ej transit)
  • företag som innehar ett AEO-tillstånd
  • kredittillstånd och tillstånd till förenklat deklarationsförfarande som har upphört att gälla
  • nya kredittillstånd och tillstånd till förenklat deklarationsförfarande

Företagen har rätt att själva bestämma om vi får publicera deras uppgifter och därför finns inte alla med, trots att de har tillstånd hos oss.

Informationen är alltid aktuell, eftersom vi uppdaterar kundregistret dagligen. Du kan söka på organisations- eller personnummer och namn.

Via fildistribution kan du hämta hem registret till din egen dator. Du har även möjlighet att hämta en pdf-fil för utskrift.

Kundregister, XML fildistribution

Sidan uppdaterades: 2020-05-19

Vad är ändrat:4000