Tullverket

Ändra uppgift om företagets namn eller adress

Du som inte har tillgång till Tullverkets e-tjänster ska använda formuläret på den här sidan om ditt företag har nytt namn eller ny adress. Du som kan ska använda e-tjänsten Företagsuppgifter.

I juni 2020 började Tullverket hämta uppgifter automatiskt om företags namn- och adressuppgifter samt bolagsstatus från Bolagsverket. Vi har då upptäckt att det i vissa fall finns uppgifter som inte är uppdaterade. Speciellt rör det sig om gamla postnummer. Under sommaren kommer vi inte att hämta dessa uppgifter från Bolagsverket utan passa på att under denna period säkerställa att dina uppgifter är korrekta hos Bolagsverket. Om företaget du arbetar på ändrar namn eller adress fram tills Tullverket återigen automatiskt hämtar uppgifterna från Bolagsverket så meddelar du Tullverket dina nya uppgifter via e-tjänsten Företagsuppgifter eller via ett webbformulär.

Har företaget flyttat till ny adress eller ändrat namn, då ska du kontakta Bolagsverket för att ändra detta. Enskilda firmor kontaktar Skatteverket för att uppdatera informationen. Tullverket kommer sedan automatiskt att få information om denna uppdatering. Däremot ska du meddela oss om ni exempelvis ändrat kontaktperson för tull- eller ekonomifrågor. Det gör du i e-tjänsten Företagsuppgifter. Nedan formulär ska endast användas om företaget inte har tillgång till Tullverkets e-tjänster.

Nytt organisationsnummer

Om ert företag fusionerar eller på annat sätt byter organisationsnummer behöver ni kontakta oss för att ansöka om nytt Eori-nummer och tillstånd.

E-postadress för kontaktperson för signeringscertifikat

Om ni behöver ändra e-postadress för er kontaktperson för signeringscertifikat gör ni det med blanketten.

Anmälan/Avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikatPDF

Inloggningsuppgifter Tullverkets e‑tjänster

Om du behöver ändra era personliga inloggningsuppgifter (till exempel mobilnummer eller lösenord) som du behöver för att komma in i Tullverkets e‑tjänster så gör du det genom att logga in längst upp till höger.

Ändra avisering av webbtullräkning

Du kan ändra e-postadress och mobilnummer för avisering av ny tullräkning i fältet Övrigt i e‑tjänsten Företagsuppgifter.

Ändra avisering av webbtullräkning i e‑tjänsten Företagsuppgifter (kräver inloggning)

Ändra företagts namn eller adress

Har företaget flyttat till ny adress eller ändrat namn, då ska du kontakta Bolagsverket för att ändra detta. Enskilda firmor kontaktar Skatteverket för att uppdatera informationen. Tullverket får sedan automatiskt information om denna uppdatering, men för att vi ska få information om de tullspecifika ändringarna behöver ni också meddela det till oss.

Fält som är märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

Företag


Jag vill ändra till följande uppgifter:
4000
Formuläret är inskickat av:Sidan uppdaterades: 2020-09-15

Vad är ändrat: Språklig justering