Tullverket

Coronaviruset och din tullhantering

Spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 får effekter på många håll i samhället. Här kan du läsa om hur det kan påverka din tullhantering.

Har du frågor om regler för inresa till Sverige?

Det är Polismyndigheten som svarar för kontroll av personer vid inresa till Sverige. För information om inresebestämmelserna och vilka regler som gäller, läs mer på polisen.se.

Fram till och med den 31 januari kommer Tullverket att samverka med Polismyndigheten på vissa platser, och att kontrollera personers rätt att resa in i Sverige. Det innebär att det nu under en period kan vara en tulltjänsteman som kontrollerar att du har rätt att resa in i landet när du passerar gränsen.

Inga stängda gränser för varutransporter

Den fria rörligheten för varor ska upprätthållas, det är EU:s medlemsstater överens om. Godstrafiken ska inte stoppas – varken inom EU eller till och från länder utanför EU. Emellertid kan det rådande läget innebära längre handläggningstider när fordon med varor ska passera gränsövergångarna.

I regeringens beslut om inreseförbud för personer från länder utanför EU finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor.

Klassificering av medicinsk utrustning

Världstullorganisationen, WCO, har sammanställt en förteckning över HS-klassificering av medicinsk utrustning för att underlätta handeln med dessa varor över gränserna. En harmoniserad klassificering är en första förutsättning för att varorna ska kunna skickas utan onödiga hinder på väg till mottagaren.

Varukoderna på listan är bara ett förslag, och du måste som vanligt själv bedöma din vara för att se om den stämmer med förslaget.

Titta på listan med varukoder Pdf, 657.3 kB. (Version 3.01, uppdaterad 2 juni 2020)

Läs mer hos WCO om hur covid-19-pandemin påverkar tullverksamheten i världen.

Befrielse från tull och moms vid import av vissa varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 30 juni 2022.

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av

  • statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
  • privata organisationer, till exempel privatägda vård- och omsorgsbolag, som helt eller delvis bedriver offentlig verksamhet som är offentligrättsligt reglerad och kontrollerad av myndigheter
  • katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Läs mer om tull- och momsfriheten.

Kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Under pandemin har vissa länder inte möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original. Tullverket godtar därför i undantagsfall och tills vidare kopior av certifikat från vissa länder. Från och med den 21 juni 2021 gäller undantagen även när du begär ändring av en tulldeklaration.

När pandemin är över kan företag i EU behöva få originalcertifikat, och Tullverket kommer att genomföra kontroller av sändningar där förmån har begärts med kopior av certifikat.

Läs mer om certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset.

Exportrestriktioner för vaccin mot covid-19

Från och med den 1 januari 2022 behöver du inte längre något exporttillstånd för att exportera vaccin mot covid‑19 eller aktiva substanser som används för att tillverkat sådant vaccin.

I stället har EU-kommissionen infört en övervakning av dessa produkter. Du ska därför fortfarande ange en tilläggskod för företaget och hur många doser du exporterar.

Läs nyheten Kravet på exporttillstånd för vaccin mot covid‑19 upphör.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor som rör hur coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som driver företag och är beroende av export eller import för din verksamhet håller dig uppdaterad på vad som gäller för just de varor du hanterar i din verksamheten.

Händelseutvecklingen i spåren av coronaviruset ändrar sig snabbt och det är därför extra viktigt att var och en håller sig informerad om vad som gäller.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Exportrestriktionerna för vaccin mot covid-19 upphörde den 1 januari 2022.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000