Tullverket

Brexit – för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU

Den brittiska regeringen och EU-kommissionen nådde en överenskommelse kring ett handels- och samarbetsavtal den 24 december. Avtalet började tillämpas den 1 januari 2021.

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien behandlas som ett land utanför EU och det ställs därmed krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Avtalet innehåller bestämmelser som innebär att ingen tull tas ut under förutsättning att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och att detta kan styrkas.

Det här kan du göra redan nu:

1. Skaffa Eori-nummer

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Ansök om Eori-nummer.


2. Se till att du kommer åt Tullverkets e‑tjänster

Genom att ha tillgång till Tullverkets e‑tjänster kommer du som företagare ha en bättre överblick över dina tullärenden och förenkla företagets kontakter med Tullverket.

Ansök om tillgång till Tullverkets e‑tjänster.


3. Ska du exportera varor med EU-ursprung till Storbritannien?

Då behöver du ett Rex-nummer. Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro. Du som redan har registrerat ditt företag för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Japan behöver inte registrera dig på nytt.

Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör.


4. Läs på

Läs på om tullhantering och om hur du importerar och exporterar.

Läs mer om hur du börjar importera.

Läs mer om hur du börjar exportera.


5. Gå på informationsträff

På sidan Informationsträffar ser du vilka datum Tullverket har informationsträffar om handel med länder utanför EU. Du kan också se filmen "Informationsträff på distans" på den här sidan.

Se när vi håller informationsträffar.


6. Utbilda dig

För dig som vill veta mer erbjuder vi också olika kurser – på plats eller på distans. Flera kurser är avgiftsfria.

Läs mer om vilka kurser vi erbjuder.


7. Ska du göra själv eller anlita ombud?

Fundera över om tullhanteringen ska skötas av ditt företag eller om du vill anlita ett tullombud.

8. Förenkla din tullhantering

Det kan vara bra att veta att det finns olika typer av tillstånd som förenklar din tullhantering.

 • Betalningsanstånd
  Betalningsanstånd innebär att du som importör betalar tull och eventuella andra skatter och avgifter i efterhand. Du får anstånd med betalningen upp till 30 dagar. Tullverket skickar ut en tullräkning 11 dagar före förfallodagen, men de 30 dagarna börjar räknas redan från det att varorna lämnas ut.

  Läs mer om tillstånd till betalningsanstånd.

 • Samlad garanti
  För vissa förfaranden behöver du ställa en garanti. Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera deklarationer eller tullförfaranden på en gång. För att få använda samlad garanti behöver du tillstånd. Dessutom behöver du ett separat tillstånd till det förfarande som garantin avser. Exempel på förfaranden där du måste ha ett tillstånd till samlad garanti är betalningsanstånd och tullager.

  Läs mer om tillstånd till samlad garanti.

 • Vad är syftet med din import eller export?
  För att importera och exportera varor krävs i sig inget särskilt tillstånd, förutom att du ska ha ett Eori-nummer. Om du däremot till exempel har varor som kommer till Sverige från Storbritannien och som antingen ska tillbaka dit eller vidare till ett annat land utanför EU, eller om du tar in säsongsvaror, finns det olika alternativa hanteringar där vissa kräver tillstånd. Ofta handlar det om att du vill skjuta upp betalningen av tull, skatt eller andra avgifter fram tills du ska använda varan. Några exempel är tillfällig lagring, tullager, transitering, aktiv förädling och tillfällig införsel.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000