Tullverket

Blanketter


R
Namn och/eller användning TV-nummer
Reguljär fartygslinje EURSS, Ansökan om tillstånd till att inrätta
Reguljär fartygslinje, Ansökan om ändring av tillstånd (EURSS)


S
Namn och/eller användning TV-nummer
Samlad garanti till 0 %, Nedsättning av 760.89
Samlad garanti till 30 %, Nedsättning av 760.87
Samlad garanti till 50 %, Nedsättning av 760.88
Skjutvapen och ammunition för jakt, tävling, genomresa (sv, eng, ty), Deklaration för 730.2
Slutanvändning EUS, Avräkningsnota 778.14
Status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror EUACP, Ansökan om tillstånd till 721.70
Studiebesök, Intresseanmälan för 114.2


T
Namn och/eller användning TV-nummer
TC 10 Gränsövergångsattest 721.2
Tillfällig införsel EUTEA, Ansökan om tillstånd till 721.65
Tillstånd till tullfri import av vara avsedd for person med funktionsnedsättning, Ansökan om 740.43
Tillstånd till tullfri import för undervisningsmateriel, vetenskapligt och kulturellt materiel samt vetenskapliga instrument och apparater, Ansökan om 740.34
TORO i egenskap av mottagare av varor importerade under förfarandet slutanvändning, Begäran om
Trafiktillstånd landsvägstrafik mellan Sverige och Norge, Ansökan om 601.2
Trafiktillstånd, Ansökan om 601.1
Transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning EUTRD, Ansökan om tillstånd till användning av 721.80
Tulldeklaration (resande) svenska, franska, spanska, engelska 680.14
Tulldeklaration (resande) svenska, polska, serbiska, tyska 680.15
Tullräkning i X.M.L-format, kommunikationsuppgifter 405.23
Tullvärdedeklaration 745.1
Tullvärdedeklaration - tilläggsblad 745.2


Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat: