Tullverket

Blanketter


E
Namn och/eller användning TV-nummer
EDI – Anmälan Avanmälan av fullmakt för hantering av signeringscertifikat 404.35
EDI – Ansökan om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) 404.30
EDI – Ansökan om ändring av registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) 404.32
EDI – Beställning av prenumerationstjänst för elektronisk klarerad förenklad deklaration (ZKH) 404.12
EDI – Beställning av prenumerationstjänst för elektronisk utlämningssedel (UTL) 404.20
EDI – Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande klareringsbevis export (ZKB och ZKL) 404.40
EDI – Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande – CWPR, CWRA, TSPR 404.21
Enhetsdokument (ED) med ansökan om exportbidrag (5 blad) 718.8
Enhetsdokument (ED) med ansökan om exportbidrag (9 blad) 718.6
Enhetsdokument (ED), används vid import och export (4 blad) 718.3
Enhetsdokument (ED), används vid import och export (8 blad) 718.1
Enhetsdokument (ED), tilläggsblad (4 blad) 718.4
Enhetsdokument (ED), tilläggsblad (8 blad) 718.2
Enhetsdokument (ED), tilläggsblad till ansökan om exportbidrag (9 blad) 718.7
EUACR, EUACE, EUACT, EUCWP, EUCW1-2, EUTST, Ansökan om ändring av tillstånd 760.64


F
Namn och/eller användning TV-nummer
Fartyg i passagerartrafik, Anmälan för 611.8
Fartyg i regelbunden trafik, Anmälan för 611.15
Fartyg, Förhandsanmälan av inkommande fartyg 601.4
Fartygsdeklaration 611.10
Fartygsuppgift för fartyg vars bruttodräktighet understiger 75 611.1
Fordonsanmälan SE GB DE RU PL RO 650.1
Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering 650.92
Fritidsfartyg, Uppgift om varor som medförs på fritidsfartyg 616.13
Full överföring av rättigheter och skyldigheter (Transfer Of Rights and Obligations, TORO), Ansökan om 760.83
Förardeklaration avseende personligt medförda varor (sv-bulg-rum-sp-it-serb-gre-turk) 650.91
Förenkling av fastställande av belopp som utgör en del av varors tullvärde, EUCVA, Ansökan om 721.75
Försäkran för flyttsakstullfrihet för inflyttare 740.44
Försäkran för flyttsakstullfrihet för personer som flyttar på grund av giftermål 740.48
Försäkran för flyttsakstullfrihet för återvändare 740.46
Försäkran för tullfrihet för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 740.50


G
Namn och/eller användning TV-nummer
Generellt trafiktillstånd, Ansökan om 645.8
Godkänd avsändare för unionstransitering EUACR, Ansökan om tillstånd till 721.35
Godkänd mottagare för unionstransitering EUACE, Ansökan om tillstånd till 721.40
Godkänd mottagare TIR EUACT, Ansökan om tillstånd till 721.20
Godkänd plats vid export TVEXP, Ansökan om 721.53
Godkänd vägare av bananer EUAWB, Ansökan om tillstånd till 721.90


Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat: