Tullverket

Aktuellt

Brexit

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Om det inte finns något utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för brexit.

Webbseminarium – förbered dig inför brexit

Se webbseminariet om brexit för företagare på verksamt.se. Panelen i seminariet består av Anneli Wengelin från Kommerskollegium, Kenneth Persson från Tullverket och Mats Söderström från Business Sweden.

Se webbseminariet på verksamt.se.