Tullverket

Aktuellt

Ditt betalningsanstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut

Tullverket har börjat flytta över tillstånd till betalningsanstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du som har betalningsanstånd måste därför ha tillgång till Tullverkets webbtjänster.

 

  • 2018-12-11

    Ny webbstruktur för er som deklarerar digitalt

    För att det ska bli tydligare hur man ansluter sig till Tullverkets EDI-system för alla som vill deklarera digitalt har informationen på tullverket.se fått en ny struktur. Inget innehåll har försvunnit – men en del information har bytt plats.
  • 2018-11-26

    Validering för försändelser av ringa värde

    Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning. Valideringen innebär att när du begär tullfrihet enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1186/2009 kan du bara använda förfarandekod C07 i kombination med förfarandekod 4000.