Tullverket

2017-05-15

Nyhet

Välj rätt fakturakod i tulldeklarationen

Det är viktigt att du väljer rätt fakturakod i bilagda handlingar i standardtulldeklarationen eller i den kompletterande deklarationen.

När du tulldeklarerar är det obligatoriskt att ange kod och identitetsnummer för fakturor i fältet för bilagda handlingar, certifikat eller tillstånd.

Fakturakoder vid import

Det finns tre koder som är aktuella när det gäller att ange vilken slags faktura det rör sig om: koderna N935, N380 och N325. Koden ska du ange i fältet för Bilagda handlingar/certifikat och tillstånd eller i fält 44 i enhetsdokumentet.

N935: Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde

Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde är den faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring.


N380: Handelsfaktura (commercial invoice)

Kod N380 ska endast användas för en så kallad "commercial invoice" som inte kommer att ingå i företagets bokföring. En sådan faktura ska endast användas om det inte har gått att få fram numret på den faktura som kommer att ingå i företagets bokföring, och under förutsättning att dess värde överensstämmer med vad som ska betalas. Om fakturan ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska i stället kod N935 användas i importdeklarationen.


N325: Proformafaktura

För leveranser som du inte betalar eller tar betalt för kan du använda en proformafaktura. Exempel på sådana leveranser är ersättnings- och garantivaror, returvaror  och reklamtryck. I proformafakturan ska det stå: ”No charge. Value for customs purposes only.” eller motsvarande.

Undantag antidumpning

I samband med import av varor som omfattas av krav på särskild fakturakod enligt en antidumpningsförordning använder du istället för ovanstående koder någon av nedanstående fakturakoder samt kompletterar med identitetsnummer (fakturanummer):

  • D005: Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande.
  • D008:  Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad.
  • D017: Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportintyg utfärdat av CCCME (bilagorna II och III till förordning(EU) nr 1239/2013; identiska med de uppgifter som anges i bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 1238/2013.
  • D018: Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar (Bilaga IV till förordning (EU) nr 1239/2013; identisk med bilaga V till förordning (EU) nr 1238/2013.
  • D020: Faktura och fabriksintyg enligt förordning (EU) 2015/1953.

Fakturakoder vid export

När du tulldeklarerar en exportsändning använder du någon av koderna:

  • N380: handelsfaktura.
  • N325: proformafaktura.

Koden ska du ange i fältet för Bilagda handlingar/certifikat och tillstånd.

Läs mer om styrkande handlingar
Läs mer om deklarationshandledningar

Uppdaterad: 2017-05-15