Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis

Den 1 november ersätts dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen.  

Syftet med de nya förordningarna är att uppdatera bestämmelserna och göra dem tydligare.

En tydlig förändring är att det från den 1 november är en annan dokumentkod när du ansöker om  tullfrihet i importdeklarationen. Från det datumet ska du använda dokumentkoden C119 i stället för A119. Deklarerar du med den gamla koden kommer ärendet att avvisas i mottagningsfunktionen.

Sammanfattningsvis gäller följande från den 1 november:

  • Tullbefrielse medges för delar, komponenter och andra varor av ett slag som ska ingå i eller användas i luftfartyg och delar därav under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning. Tullbefrielse gäller också för varor som förlorat sin luftvärdighetsstatus, när de importeras för reparation eller underhåll.
  • Förordning 2018/581 förtydligar att styrkande handling ska utgöras av intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) eller likvärdigt intyg. Vad som utgör likvärdigt intyg framgår av bilaga II till genomförandeförordningen (EU) 2018/1517. Hänvisning till intygets referensnummer ska göras i importdeklarationen.
  • Möjligheten att lämna en fakturadeklaration försvinner.
  • Nytt är att förordningen även omfattar delar, komponenter och andra varor som ska ingå i eller användas till militära luftfartyg.
  • I bilaga I till genomförandeförordningen (EU) 2018/1517 finns en förteckning över rubriker, underrubriker och varukoder i KN för varor som omfattas av tullbefrielsen.

Läs mer

Rådets förordning (EU) nr 2018/581 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartygPDF

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1517 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i rådets förordning (EU) 2018/581 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartygPDF

Sidan uppdaterades: