Tullverket

2017-09-15

Nyhet

Uppdaterad blankett för BKB

Den 1 oktober 2017 uppdaterades ansökningsblanketten för bindande klassificeringsbesked, BKB.

Blanketten uppdaterades i samband med att EU:s gemensamma databas EBTI uppgraderades. Uppgraderingen av databasen medförde ett antal nya funktioner och är ytterligare ett steg i anpassningen till kommande it-system.

Förändringarna mellan den nya och gamla blanketten

  • Fältet för ”Innehavare” har försvunnit.
  • Ett nytt fält har tillkommit i vilket sökanden har möjlighet att uppge plats där bokföring för tulländamål hålls.
  • Ett nytt obligatoriskt fält har tillkommit där sökanden ska uppge kontaktperson som ansvarar för ansökan.
  • Det obligatoriska fältet för ”Typ av transaktion” har blivit mer specificerat.
  • Alternativet att ansöka om klassificering enligt harmoniserade systemet (HS) har tagits bort. Alla BKB kommer från och med den 1 oktober 2017 att utfärdas på minst åttasiffrig nivå (KN).
  • Ett nytt obligatoriskt fält har tillkommit där sökanden ska uppge om man känner till att varan som ansökan avser berörs av några pågående rättsliga eller administrativa förfaranden inom EU, avseende klassificering enligt tulltaxan.

Uppdaterad: 2017-10-03