Tullverket

2018-04-04

Nyhet

Tullverket omprövar fler tillstånd

Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle.

De tillståndstyper som ska omprövas är

  • godkänd avsändare för unionstransitering, inklusive det nya tillståndet om försegling av särskild typ
  • godkänd mottagare för unionstransitering
  • godkänd mottagare för Tir-transitering
  • anläggning för tillfällig lagring.

Tullverket har redan, helt eller delvis, omprövat tillstånden för AEO, tullager och betalningsanstånd.

Omprövning av flera tillståndstyper samtidigt

De tillståndstyper som nu ska omprövas har starka kopplingar till varandra. När ett företag har flera av de berörda tillstånden kommer därför Tullverket att göra omprövningar av alla tillståndstyper vid samma omprövningstillfälle när det är möjligt. Detta arbetssätt kommer att underlätta för både Tullverket och näringslivet.

Tullverket tar kontakt när det är dags att inleda en omprövning.

Godkända avsändare kan behöva det nya tillståndet för försegling

I samband med omprövningen kan det framkomma att företag som har tillstånd för godkänd avsändare kan behöva ansöka om den nya tillståndstypen Försegling av särskild typ. Det tillståndet ger företag möjlighet att själva kunna göra viss klarering och tullförsegling på sitt eget lager.

Läs mer om tillstånd att använda förseglingar av särskild typ.

I ett rättsligt ställningstagande den 23 mars 2018 klargjorde Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering, vilket bland annat omfattar krav på förseglingar.

Läs om Tullverkets rättsliga ställningstagande. 

Ny information om anläggning för tillfällig lagring

Under sidorna om framtida tullhantering finns ny information om anläggningar för tillfällig lagring. Där kan du läsa om hur det kommer att gå till att deklarera varor till en anläggning för tillfällig lagring och om reglerna för att lagra varor på en sådan anläggning.

Läs mer om anläggning för tillfällig lagring under framtida tullhantering.

Läs mer

Läs mer om tillstånd i förändring under framtida tullhantering.

Läs om tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering.

Läs om tillstånd till användning av försegling av särskild typ.

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering.

Läs om tillstånd till godkänd mottagare för Tir-transitering.

Läs om tillstånd till anläggning för tillfällig lagring.

Uppdaterad: 2018-06-11