Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning har upphört

Den 1 juli 2022 upphörde befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid –19 att gälla vid import till Sverige.

Det innebär också att tidsfristen för att använda varorna inte förlängs.

Organisationer som har personlig skyddsutrustning eller medicinsk utrustning som importerats tull- och momsfritt kvar i lager, ska anmäla det till Tullverket senast den 1 september 2022. Vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas för varorna.

Läs mer under rubriken Tidsfrist för användning

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000