Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager upphör

Från och med 1 november 2018 upphör alla förenklingar/tillstånd som bygger på lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager.

Förändringen innebär att handlingarna Underrättelse vid gränspassage och Begäran om utlämning/överföring av varor till certifierad operatör inte längre kan användas. Tillfälliga lager och tullager får inte lämna ut gods mot dessa handlingar från och med 1 november 2018.

Anledningen till att förenklingen/tillstånden upphör är att all uppgiftslämning ska vara elektronisk enligt den nya tullkodexen. Tidigare förenklingar/tillstånd innebar en analog eller ostrukturerad uppgiftslämning. Den nya elektroniska uppgiftslämningen innebär en möjlighet till befordran inom tullagerförfarandet.

Hanteringen innebär att en elektronisk standardtulldeklaration för att hänföra varorna till tullagerförfarandet lämnas och att det lager där varorna befinner sig kan lämna ut varorna efter att dessa frigjorts till tullagerförfarandet. Information om varornas frigörande får det föregående lagret antingen genom att prenumerera på elektroniska meddelanden (CWPR/TSPR) eller genom att hämta meddelandet på tullverket.se i en e‑tjänst. Ett alternativ är att transitera varorna från det föregående lagret till det tullager där varorna ska lagras inom tullagerförfarandet.

Sidan uppdaterades: