Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Tillfälligt upphävande tilläggstullar

Den 20 juni 2018 införde kommissionen genom förordning 2018/886 tilläggstullar på import av ett antal produkter från USA.

I maj 2021 enades EU och USA om att försöka lösa de WTO-tvister som härrör från USAs tillämpning av tull på import från EU. Som ett steg mot ett ömsesidigt avskaffande av restriktiva åtgärder upphäver därför EU tillfälligt från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 november 2021 tillämpningen av de ytterligare värdetullar 10 %, 25 %, 35 % och 50 % på import av produkter som förtecknas i bilaga II till förordning 2018/886.

Läs mer i förordning 2021/866Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat