Tullverket

Publicerad: 2019-09-04

Nyhet

Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner

Från och med den 1 september går det inte att använda andra tilläggssiffror än 00 till Eori-nummer. Detta gäller alla typer av deklarationer.

Ett företag har tidigare kunnat ha olika tilläggssiffror kopplade till sitt Eori-nummer, till exempel för att skilja olika faktureringsadresser åt. Den möjligheten har nu tagits bort, vilket Tullverket informerade om innan sommaren. Om du tidigare har lämnat tulldeklarationer eller andra meddelanden där du har använt andra tilläggssiffror än 00 till ditt eller din kunds Eori-nummer måste du styra om dina rutiner.

Tilläggssiffror högre än 00 som finns kvar i Tullverkets register kommer att sättas som inaktiva, vilket innebär att de inte längre går att använda.

Hur påverkar det här dig?

Vilka konsekvenser det här får för dig, ditt företag, ditt ombud eller dina kunder beror på i vilket syfte ni har använt tilläggssiffror. Här nedanför ser du några exempel.

Tullverket kommer inte att skilja mellan olika tilläggssiffror

När tilläggssiffrorna till ett Eori-nummer har inaktiverats kan Tullverket inte längre skilja mellan deklarationer med olika tilläggssiffror. Alla deklarationer kommer att kopplas till motsvarande Eori-nummer med tilläggssiffrorna 00.

Om du tidigare har lämnat deklarationer med olika tilläggssiffror till ditt företags Eori-nummer måste du därför ställa om dina rutiner. På sikt kan deklarationer med andra tilläggssiffror än 00 komma att avvisas.

Du kan alltid lämna tulldeklarationer helt utan tilläggssiffror.

Inga separata tullräkningar för olika tilläggssiffror

Tullräkningar kan numera bara ställas ut för Eori-nummer med tilläggssiffrorna 00. Om en deklaration har lämnats med andra tilläggssiffror tas den upp på tullräkningen för motsvarande Eori-nummer med 00 som tilläggssiffror. Detta hänger ihop med att man bara kan ha ett betalningsanstånd per juridisk person.

Inga tilläggssiffror visas i e-tullräkningen

I e-tullräkningar som skickas till betalningsansvariga ombud har deklarantens Eori-nummer visats med tilläggssiffror. Även detta påverkas när det nu inte längre finns olika tilläggssiffror till ett Eori-nummer.

Det här berör enbart dig som är ombud och betalningsansvarig och därför får tullräkningen till dig. Om du har lämnat deklarationer för en kund med olika tilläggssiffror till Eori-numret, till exempel för att skilja mellan olika faktureringsadresser, kan du inte längre skilja dessa åt via den uppgiften.

Du måste därför hitta ett annat sätt att identifiera vilka deklarationer som hör till respektive faktureringsadress.

ZKH-rapporter (meddelande om klarerade förenklade deklarationer) kan bara skickas till ett ombud

Om du har använt tilläggssiffror till ditt Eori-nummer för att styra vilket ombud som ska få rapporten ZKH (meddelande om klarerade förenklade deklarationer) kan du inte längre göra det. Det kommer bara att ställas ut en ZKH-rapport, och det är den som är kopplad till tilläggssiffrorna 00. Om du har olika ombud som lämnar dina kompletterande deklarationer måste du därför hitta ett annat sätt att meddela dem om vilka förenklade deklarationer som har klarerats.

Eftersom det bara ställs ut en ZKH-rapport måste du också välja till vilket ombud den ska skickas.

Du som agerar som ombud bör göra en översyn över de deklaranter du tar emot ZKH-rapporter för och säkerställa att det finns en prenumeration på tilläggssiffrorna 00.

Läs mer om tillstånd att ta emot rapporten klarerade förenklade deklarationer.

Så här gör du för att lämna en omprövning eller avsluta ett påbörjat ärende

Om du behöver göra en omprövning av ett ärende där den ursprungliga deklarationen skickades in med andra tilläggssiffror än 00 kan du helt utelämna tilläggssiffrorna till Eori-numret eller skriva 00. Systemet kan ändå koppla ihop ärendena.

Detsamma gäller om du ska avsluta ett påbörjat ärende som lämnats med andra tilläggssiffror än 00. Även här kan du utelämna tilläggssiffrorna eller skriva 00.

Varför försvinner tilläggssiffrorna?

Eori-numret är ett EU-gemensamt nummer som i grunden inte har några tilläggssiffror. Möjligheten att använda tilläggssiffror har varit en nationell lösning som Tullverket har medgivit för att exempelvis ge företag en möjlighet att använda olika faktureringsadresser.

I samband med harmoniseringen av tullhantering, it-system och uppgiftslämning inom EU finns det inget utrymme för tilläggssiffror. Därför tas nu möjligheten att använda tilläggssiffror bort.

Läs mer om Eori-nummer.

Sidan uppdaterades: 2019-09-04

Vad är ändrat: