Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner

Från och med den 1 september går det inte att använda tilläggssiffror till Eori-nummer. Om du lämnar deklarationer med tilläggssiffror kommer Tullverket inte att kunna ta emot dessa. Detta gäller alla typer av deklarationer.

Ett företag har tidigare kunnat ha olika tilläggssiffror kopplade till sitt Eori-nummer, till exempel för att skilja olika faktureringsadresser åt. Den möjligheten håller på att fasas ut och kommer att försvinna helt den 1 september 2019. Om du brukar lämna tulldeklarationer eller andra meddelanden där du använder andra tilläggssiffror än 00 till ditt eller din kunds Eori-nummer bör du redan nu börja styra om dina rutiner.

Tilläggssiffror högre än 00 som finns kvar i Tullverkets register den 31 augusti kommer att sättas som inaktiva, vilket innebär att de inte längre går att använda från och med den 1 september.

Om Tullverket i samförstånd med ditt företag inaktiverar tilläggssiffror till ert Eori-nummer vid ett tidigare datum gäller det som står i den här artikeln från den dag då tilläggssiffrorna inaktiveras.

Hur påverkar det här dig?

Vilka konsekvenser det här får för dig, ditt företag, ditt ombud eller dina kunder beror på i vilket syfte ni använder tilläggssiffror. Här nedanför ser du några exempel.

Tullverket kommer inte att kunna ta emot deklarationer med tilläggssiffror

När tilläggssiffrorna till ett Eori-nummer har inaktiverats kan Tullverket inte längre ta emot deklarationer med dessa tilläggssiffror.

Om du idag lämnar deklarationer med olika tilläggssiffror till ditt företags Eori-nummer måste du därför ställa om dina rutiner så att deklarationerna inte avvisas.

Redan idag kan du lämna tulldeklarationer helt utan tilläggssiffror.

Inga separata tullräkningar för olika tilläggssiffror

Tullräkningar ställs redan nu bara ut för Eori-nummer med tilläggssiffrorna 00. Om en deklaration har lämnats med andra tilläggssiffror tas den upp på tullräkningen för motsvarande Eori-nummer med 00 som tilläggssiffror. Detta hänger ihop med att man bara kan ha ett betalningsanstånd per juridisk person.

Inga tilläggssiffror visas i e-tullräkningen

I e-tullräkningar som skickas till betalningsansvariga ombud visas idag deklarantens Eori-nummer med tilläggssiffror. Även detta kommer att påverkas när det inte längre finns olika tilläggssiffror till ett Eori-nummer.

Det här berör enbart dig som är ombud och betalningsansvarig och därför får tullräkningen till dig. Om du brukar lämna deklarationer för en kund med olika tilläggssiffror till Eori-numret, till exempel för att skilja mellan olika faktureringsadresser, kommer du inte längre att kunna skilja dessa åt via den uppgiften.

Som ombud måste du därför hitta ett annat sätt att identifiera vilka deklarationer som hör till respektive faktureringsadress.

ZKH-rapporter (meddelande om klarerade förenklade deklarationer) kan bara skickas till ett ombud

Om du använder tilläggssiffror till ditt Eori-nummer för att styra vilket ombud som ska få rapporten ZKH (meddelande om klarerade förenklade deklarationer) kommer du inte längre att kunna göra det. Det kommer bara att ställas ut en ZKH-rapport, och det är den som är kopplad till tilläggssiffrorna 00. Om du har olika ombud som lämnar dina kompletterande deklarationer måste du därför hitta ett annat sätt att meddela dem om vilka förenklade deklarationer som har klarerats.

Eftersom det bara kommer att ställas ut en ZKH-rapport måste du också välja till vilket ombud den ska skickas.

Du som agerar som ombud bör göra en översyn över de deklaranter du tar emot ZKH-rapporter för och säkerställa att det finns en prenumeration på tilläggssiffrorna 00.

Så här gör du för att lämna en omprövning eller avsluta ett påbörjat ärende

Om du behöver göra en omprövning av ett ärende där den ursprungliga deklarationen skickades in med andra tilläggssiffror än 00 kan du helt utelämna tilläggssiffrorna till Eori-numret. Systemet kommer ändå att kunna koppla ihop ärendena. Om du däremot anger de högre tilläggssiffrorna som fanns i den ursprungliga deklarationen kan Tullverket inte ta emot den deklarationen eftersom de tilläggssiffrorna inte längre existerar.

Detsamma gäller om du ska avsluta ett påbörjat ärende som lämnats med andra tilläggssiffror än 00. Även här kan du utelämna tilläggssiffrorna.

Det här kan du behöva göra redan idag eftersom många tilläggssiffror redan har tagits bort.

Varför försvinner tilläggssiffrorna?

Eori-numret är ett EU-gemensamt nummer som i grunden inte har några tilläggssiffror. Möjligheten att använda tilläggssiffror är en nationell lösning som Tullverket har medgivit för att exempelvis ge företag en möjlighet att använda olika faktureringsadresser.

I samband med harmoniseringen av tullhantering, it-system och uppgiftslämning inom EU finns det inget utrymme för tilläggssiffror. Därför tas nu möjligheten att använda tilläggssiffror bort.

Redan idag är det möjligt att helt utelämna tilläggssiffrorna i deklarationen.

Läs mer om Eori-nummer.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)