Tullverket

2017-03-28

Nyhet

Testfall för tullager

Det har tidigare gått ut information till systemutvecklare att det finns slutprov för tullager publicerade på tullverket.se. Rätt information är att det finns testfall publicerade.

Eftersom alla delar i tullagerprocessen inte är driftsatta i företagstestmiljön ännu så kan inte fullständiga tester och slutprov genomföras. Enligt plan ska samtliga delar förutom CWDU – Begärda uppgifter avseende Hänförande till tullagerförfarandet” (SCTS-CWHOP) finnas i företagstestmiljön från och med den 7 april. Därefter kan slutprov genomföras och status ”godkänd i test” erhållas med reservation för CWDU som driftsätts senare. 

Testfall 1-7 för Tullager nås från sidan EDI för systemutvecklare.

Uppdaterad: 2017-03-28