Tullverket

2018-06-01

Nyhet

Tekniska specifikationer för deklaration för tillfällig lagring

Nu hittar du en deklarationshandledning och tekniska specifikationer för deklarationen för tillfällig lagring på Tullverkets webbplats.

I Sverige genomför vi just nu en förändring för anläggningar för tillfällig lagring som kommer att innebära en helt ny process och ett elektroniskt uppgiftslämnande. Deklarationerna kommer att kunna lämnas via en system-till-system-lösning eller via en webbtjänst som du kommer att nå från tullverket.se.

Möjligheten att deklarera digitalt kommer att finnas från den 1 november 2018, och senast den 31 oktober 2019 ska alla som lämnar deklarationer för tillfällig lagring ha infört den digitala lösningen.

En deklarationshandledning och tekniska specifikationer finns nu publicerade på tullverket.se.

Ta en titt på deklarationshandledningen.

Ta del av de tekniska specifikationerna.

Uppdaterad: 2018-06-11