Tullverket

2017-05-19

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Ändringarna börjar gälla från den 18 maj.

Följande kod är ny.

Kod

Beskrivning

Kommentar

510

Dokumentkod typ 503S ska anges vid import för slutanvändning


 

Uppdaterad: 2017-05-19