Tullverket

2017-05-09

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Ändringarna börjar gälla från den 17 maj.

Följande kod är ny.

Kod

Beskrivning

Kommentar

511

Dokumentkod för åtgärd 709, Exportkontroll, ska anges


 

Uppdaterad: 2017-05-09