Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se.

Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.6.

Koden är giltig från och med 2019-06-17.

Följande kod har lagts till i svarskodslistan:

Kod

Beskrivning


834   

Endast en avgiftskod 745 ska deklareras per sändningSidan uppdaterades: