Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.5.

Följande kod har lagts till i svarskodslistan och börjar gälla från och med 2019-05-01:

Kod

Beskrivning


650   

Angivet REX-registreringsnummer till dokumentkod C100 är inte giltigt.Sidan uppdaterades: