Tullverket

2017-03-31

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Ändringarna börjar gälla från den 3 april.

Följande kod är ny.

Kod

Beskrivning

Kommentar

303

Varken B00 eller 1MT ska deklareras tillsammans med kod 3OMS.

Kod 3OMS avser varor som omsatts under tiden på tullager/tillfällig förvaring.

 

Då är det nationell moms som ska deklareras till SKV, inte importmoms.

 

Följande kod har ändrats.

Kod

Beskrivning

Kommentar

321

Vid import efter aktiv förädling ska inte ”tidigare handlingar” anges.

Enbart när importtullbeloppen ska beräknas på bearbetad vara enl. art. 85 ska kod SE300 anges i fält 44 Särskilda upplysningar kod.


 

Uppdaterad: 2017-03-31