Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se.

Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.8

Följande koder har lagts till i svarskodlistan och gäller från och med 2020-01-01:

Kod

Beskrivning


302

Angivet VAT-nr till dokumentkod Y040 är inte giltigt


313

Angivet VAT-nr till dokumentkod Y041 är inte giltigt enl VIESSidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)