Tullverket

2018-04-06

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.3.

Följande kod har lagts till i svarskodslistan och börjar gälla från och med 2018-04-09:

Kod

Beskrivning


142   

Flaggan för ombud att använda sin kvalitetssäkring får inte deklareras fr.o.m 2018-04-09


 

Uppdaterad: 2018-04-06