Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Stickprovsavgift

SESTI upphör från 19 april 2021 tillsvidare

Stickprovsavgiften SESTI (avgiftskod 760) upphör från den 19 april 2021 och tillsvidare.

Livsmedelsverket genomför en översyn av arbetet med stickprovsundersökning vid import . Livsmedelsverket kommer inte att fortsätta med sådan stickprovsundersökning vid import, som i dag finansieras med stickprovsavgifterna, förrän pågående översyn är klar.

Tullverket tar ut stickprovsavgift med stöd av taxor fastställda i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21). Dessa föreskrifter kommer att uppdateras före den 19 april.

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000