Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Skyddsåtgärder stålprodukter

Översyn slutgiltiga skyddsåtgärder

Kommissionen införde den 31 januari 2019 en slutgiltig skyddsåtgärd för vissa stålprodukter med en tullkvot och en tilläggstull på 25 %. Genom förordning 2021/1029 förlängde kommissionen skyddsåtgärden för stål till och med den 30 juni 2024.

Kommissionen har nu inlett en översyn i enlighet med vad som stod i förordningen om förlängning av åtgärderna för att avgöra om skyddsåtgärden bör upphöra senast den 30 juni 2023, vilket är ett år tidigare än dess annars gällande varaktighet.

Den produkt som översynen gäller är sammansatt av de 26 produktkategorier som ingår i bilagan till tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2022/C459
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000