Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Skyddsåtgärder stålprodukter

Ändring av slutgiltiga skyddsåtgärder

Efter avslutad översyn ändrar kommissionen den 26 juni 2022 förordningen 2019/159 om en slutgiltig skyddsåtgärd för vissa stålprodukter. Skyddsåtgärderna består av tullkvoter för vissa stålprodukter i 26 produktkategorier. En tull på 25 % tillämpas när tullkvoterna är slut. Kvoterna förvaltas kvartalsvis och en kombination av landspecifika och återstående kvoter samt en överföring av outnyttjade kvoter och viss tillgång till den återstående kvoten fjärde kvartalet.

Efter översynen togs de landspecifika kvoterna bort för produktkategori 7 (kvartoplåt) och 17 (profiler) och ersattes med en enda kvot som är tillgänglig för alla ursprung.

Vidare har kommissionen sett över möjligheten för alla att söka ur den återstående kvoten sista kvartalet (april - juni) under kvotåret. Produktkategorierna 7, 8, 17, 25A förvaltas övergripande. Det vill säga att det finns endast en kvot att ansöka om för alla länder. Det finns möjlighet att få tillgång till den återstående kvoten under fjärde kvartalet för nästan alla produktkategorier förutom 5, 9 och 21.

För produktkategorierna 12, 13, 14, 16, 20 och 27 kommer endast tillgång till en bestämd volym inom ramen för den volym för tullkvoten som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet att vara tillåten.

För produktkategorierna 1 och 4B får inget exportland tillåtas att ensamt använda mer än

30 % av den återstående tullkvotvolym som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet för varje år som åtgärderna tillämpas.

För produktkategorierna 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 och 28 kommer tillgång att vara tillåten till den totala volym för tullkvoten som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet inom respektive produktkategori.

Utvecklingsländer som är WTO-medlemmar omfattas inte av den slutgiltiga åtgärden så länge det berörda landets andel av den totala importen ligger under 3 % för varje produktkategori. Efter översynen har förteckningen över vilka utvecklingsländer som omfattas av åtgärderna för respektive produktkategori uppdaterats. Se bilaga I.

Läs mer i förordning 2022/978
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000