Tullverket

2017-01-19

Nyhet

Så ser drogsituationen ut i Sverige

En tulltjänsteman och en polis står framför en tjänstebil.

I den här lägesbilden beskrivs situationen på den svenska drogmarknaden, den strategiska bilden av kriminaliteten som ligger bakom narkotika- brottsligheten samt de internationella brottsfenomen som till största del styr tillgången på droger i Sverige. Lägesbilden har tagits fram i samverkan med Tullverket och Polismyndigheten.

Lägesbilden beskriver drogsituationen utifrån den kunskap som kommit ur Tullverkets och polisens operativa och strategiska arbete mot den drogrelaterade kriminaliteten. Rapporten avser en djupare analys under perioden 2013–2016 med statistik till och med 2015 och med återblickar under 2000-talet.

Narkotikahandeln på internet, som utgör en mindre men växande del, får i rapporten ett särskilt utrymme för att beskriva de förändringar som sker på området. Näthandeln för droger växer sig stark i Sverige. Nätförsäljningen har gjort drogerna lättillgängliga och inte geografiskt bundna. På internet handlar också personer som aldrig skulle köpa droger på gatan.

Svensk tull och polis kommer att fortsätta att utveckla det sedan lång tid väletablerade goda samarbetet, bland annat mot den drogrelaterade organiserade brottsligheten.

I rapporten ser Tullverket en kraftig ökning både av mängden beslagtagen kokain och antal beslag. I rapporten redovisas även en kraftig ökning av antalet beslagtagna ecstacytabletter. Ecstacy påträffas frekvent i post- och kurirflödet.

– Det Tullverket sett är att beslagen av cannabis har minskat både i antal och beslagtagen mängd. Det vi däremot uppmärksammat är att det skett en produktutveckling av cannabis som innebär att THC-halten har blivit högre i flera av beslagen, uppemot 34 procent, säger Lars Hansson, Tullverkets nationella specialist.

Narkotikaklassade läkemedel är den näst största gruppen av beslagtagna missbrukssubstanser i Sverige, den trenden är stadigt ökande.

– Narkotikaklassade läkemedel är en ökande trend på den svenska missbruksmarknaden där vissa preparat som bensodiazepiner och tramadol förekommer mer frekvent än andra bland Tullverkets beslag, säger Lars Hansson, Tullverkets nationella specialist.

Läs hela lägesbilden för drogsituationen i Sverige under 2013-2016.PDF

Uppdaterad: 2017-03-30