Tullverket

2017-04-28

Nyhet

Samverkan mot barnpornografi

Svenska medborgare som begår sexualbrott mot barn under 18 år i andra länder kan, enligt svensk lag, utredas och dömas i Sverige. Du kan hjälpa till och stoppa förövarna – tipsa polis och tull genom att berätta om du såg något särskilt på din resa. Vi är väldigt tacksamma för din hjälp!

Tullverket och Polismyndigheten genomförde under vecka 14 en stor insats mot smuggling av barnpornografi på Arlanda flygplats.

– Tack vare den här insatsen ökade vi Tullverkets kunskap och förmåga att kunna upptäcka den här typen av brottslighet, säger Daniel Hjelm, tullinspektör och ansvarig för insatsen. Även om det inte blev några beslag av barnpornografi den här gången, var det ett viktigt arbete för att förbättra samverkan mellan tull och polis inom det här området. Vi tar med oss alla erfarenheter till nästa gång.

Hjälpmedel för att tömma ett usb-minne.

Du kan hjälpa till och stoppa förövarna – tipsa tull och polis!

Ju mer detaljerad och omfattande informationen du kan ge oss – desto lättare är det för oss att ingripa.  Du kan till exempel berätta vad du har sett hända, när, var och mot vem det hände, och om det finns några andra vittnen. Du kan också lämna namn, nationalitet och signalement på den som har begått ett brott.  

Mejla tips till Polismyndigheten
Ring polisen på 114 14

Mejla tips till Tullverket
Ring Tullverket på 0771 – 520 520 (välj 3)

Insatsen i siffror

  • Totalt kontrollerades 102 personer under insatsens tre dagar.
  • Av dessa 102 personer kontrollerades 78 personers medhavda media (som t ex datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning). 
  • Totalt kontrollerade 225 olika media.
  • Inga beslag av barnpornografi gjordes under insatsen på Arlanda.
  • Under insatsen gjordes 3 beslag och 5 omhändertaganden av bland annat narkotiska läkemedel, läkemedel och cigaretter. 
  • Ett beslag av en docka som bedömds vara barnpornografi gjordes i post- och kurirflödet till Malmö under dagarna för insatsen på Arlanda.
  • Under de senaste 5 månaderna har Tullverket beslagtagit 3 dockor som bedöms vara barnpornografi i post- och kurirflödet. Samtliga av dessa ärenden har överlämnats att utredas av Polismyndigheten.

Fakta om Tullverkets befogenheter

Tullverket har befogenhet att kontrollera bland annat transportmedel och den resandes bagage för att söka efter varor som kan vara belagda med restriktion, förbud eller särskilda krav för in- eller utförsel enligt tullagen (2000:1281) och lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (inregränslagen).

Barnpornografi är en vara som är belagd med in- eller utförselförbud. Det framgår av lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi.
 
Om misstänkt barnpornografi påträffas, ska datorn eller den tekniska utrustningen beslagtas med stöd av lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen), och förundersökning inledas avseende misstänkt brott mot 3 § smugglingslagen.

Uppdaterad: 2017-04-27