Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Tullverket stoppade rekordmycket miljöfarligt avfall 2022

Rekordmycket miljöfarligt avfall stoppades 2022

Tullverket hindrade under förra året drygt 1 043 ton miljöfarligt avfall från att exporteras till länder i Afrika och Asien. Det är en rejäl ökning mot 2021 då 627 ton stoppades och ett nytt rekord. Den tidigare toppnoteringen var på drygt 790 ton och inträffade 2013. Störst ökning skedde i Stockholmsområdet där mängden mer än fördubblades.

När 2022 summeras så ser Tullverket att myndigheten tillsammans med ansvariga länsstyrelser hade 71 ärenden som handlade om olagliga avfallsexport till länder utanför EU. Det är en ökning från året innan då man hade 55 ärenden.

– Vi ser tyvärr att företag och privatpersoner i en allt större omfattning försöker exportera svenskt avfall till utvecklingsländer. Samtidigt är jag nöjd över att vi under 2022 lyckades stoppa så många exporter av farligt avfall, säger Henrik Sjökvist, biträdande chef på Tullverkets kontrollavdelning.

Snårig kontrollmiljö

Henrik Sjökvist, biträdande chef på Tullverkets kontrollavdelning. Foto: Tullverket

Henrik Sjökvist

Tullverket genomför kontrollerna på uppdrag av länsstyrelserna och tillsammans försöker myndigheterna hitta oegentligheter i det enorma och bitvis snåriga exportflödet. Störst ökning av antalet stoppade avfallsexporter noteras inom länsstyrelsen i Stockholms läns ansvarsområde. Där var det förra året hela 41 ärenden på sammanlagt drygt 623 ton, en ökning med 365 ton sedan 2021.

– En förklaring till den kraftiga ökningen är att vi intensifierat arbetet med att stoppa farliga avfallstransporter. Det har blivit ett större fokus både nationellt och internationellt på att den här miljöfarliga verksamheten måste begränsas så långt det är möjligt, säger Henrik Sjökvist.

Tuffare EU-regler

Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket. Foto: Tullverket

Martin Johansson

EU håller på att förhandla fram en ny förordning gällande gränsöverskridande avfallsexporter. Resultatet väntas bli nya hårdare regler.

– Allt tyder på att fler sorters avfall kommer att bli förbjudna. Dessutom väntas fler länder sättas upp på listan dit avfall inte får exporteras. Det kommer också bli tuffare påföljder för de som bryter mot regelverket, säger Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket.

En föreslagen förändring är att EU:s anti-bedrägeribyrå, Olaf, får rätt att göra kontroller av avfallsexporter. Då kan deras utredare hjälpa till med att utreda ärenden från medlemsstaterna.

Få fall leder till åtal

En brist idag är att få fall leder till kännbara rättsliga påföljder. Den vanligaste åtgärden är att det utfärdas ett exportförbud mot sändningar med miljöfarligt avfall. Vid allvarliga fall som leder till dom är påföljden vanligtvis böter.

Avfallet som beläggs med exportförbud återförs nästan alltid till exportören. Vid allvarliga fall kan länsstyrelsen besluta om återvinning. Det finns också fall där exportören snabbt har försökt föra ut samma container med avfall via en annan hamn.

Ett annat problem är att flera privatpersoner och företag kan dela på en container. Då blir ansvarsfrågan svårutredd om bara delar av innehållet betecknas som miljöfarligt avfall.

Nya mottagarländer

Tullverkets sammanställning visar att nya mottagarländer har dykt upp. Efter att Kina införde striktare importregler för plastavfall har exporten ökat till andra asiatiska länder. Fyra fall av olaglig plastexport till Indien har avslöjats i Helsingborg och från Göteborg har två exporter av plast till Singapore och Malaysia stoppats.

Tanzania är ett annat nytt mottagarland. Dit har fyra containrar från Stockholm med blandat innehåll stoppats.

Det förekommer också en specialisering bland mottagarländerna. Förenade Arabemiraten och Benin har riktat in sig på bilar och bildelar, Bolivia och Chile på lastbilar och delar till dessa medan Pakistan är mottagare av kylkompressorer. Till länderna i Västafrika är det som tidigare år en blandning av olika sorters avfall.

Tullverkets stoppade avfallsexporter 2022

 

Ansvarig länsstyrelseVästra Götaland


15 ärenden på sammanlagt 158 975 kg

Skåne


11 ärenden på sammanlagt 173 870 kg

Stockholm


41 ärenden på sammanlagt 623 193 kg

Gävleborg


4 ärenden på sammanlagt 86 500 kg


71 ärenden på totalt 1 042 538 kg


Tullverkets stoppade avfallsexporter 2021

 

Ansvarig länsstyrelse


Västra Götaland


12 ärenden på sammanlagt 119 447 kg

Skåne


15 ärenden på sammanlagt 189 197 kg

Stockholm


24 ärenden på sammanlagt 258 520 kg

Gävleborg


4 ärenden på sammanlagt 59 502 kg


55 ärenden på totalt 626 666 kgFör bilder och mer information kontakta Tullverkets presstjänst:

press@tullverket.se eller 0771-450 590

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)