Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

Från och med i år är det fler länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för de GSP-länder du importerar från.

Enbart Rex från tjugosex GSP-länder

Följande länder har under 2017 eller 2018 helt gått över till Rex:

Angola, Bhutan, Burundi, Cooköarna, Etiopien, Guinea Bissau, Indien, Jemen, Kenya, Kiribati, Komorerna, Laos, Malawi, Mali, Myanmar, Nepal, Niue, Pakistan, Rwanda, Sao Tomé och Principe, Salomonöarna, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Tuvalu, och Zambia.

Dessa länder kan enbart upprätta Rex ursprungsförsäkringar som giltiga ursprungsintyg.

Flera GSP-länder utan ursprungsintyg

Just nu är det sjutton GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 eller 2018, men som ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.

För dig som importerar från de här länderna innebär det att du inte kan få några GSP-förmåner. Den här situationen gäller tills länderna har gått över till Rex-systemet eller begärt att få använda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod.
 
Följande länder kan just nu inte utfärda några ursprungsintyg: Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Liberia, Mikronesiska federationen, Nauru, Niger, Republiken Kongo, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad, Tonga och Östtimor.

Håll dig uppdaterad

Du kan kontrollera vad som gäller för just det land som du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika länder är klara att använda Rex och vad de har för övergångsperiod för att kunna utfärda GSP-certifikat. 
 
Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Tolka EU-kommissionens förteckning

När ett land är klart att börja använda Rex ändras texten ”REX system not yet applied” i den andra kolumnen till det datum då systemet kan börja användas.

I den tredje kolumnen ser du respektive lands övergångsperiod, det vill säga hur länge  landet får fortsätta att utfärda GSP-certifikat. Om övergångsperioden att använda GSP-certifikatet förlängs uppdateras datumet för övergång.

Exempel 1

Malawi började använda Rex-systemet den 1 januari 2018 och landets övergångsperiod slutade 31 december samma år. Det här innebär att från och med i år så kan exportörer i Malawi enbart använda Rex ursprungsförsäkringar.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*) 

End of the transition period

Malawi 

01/01/2018

 31/12/2018


Exempel 2

Eritrea skulle ha börjat använda Rex under 2018, men är inte klara. Landet har inte heller begärt att få fortsätta utfärda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod. Därför kan landet i dag vare sig använda Rex eller GSP-certifikat.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries 

Effective application date of the REX system  (*) 

End of the transition period

Eritrea 

REX-system not yet applied

31/12/2018


Exempel 3

Armenien började använda Rex-systemet den 1 januari 2018. Landet har begärt en förlängning på sex månader för att få fortsätta utfärda GSP-certifikat. Den förlängda övergångsperioden sträcker sig till och med den 30 juni 2019. Det här innebär att armeniska exportörer som är registrerade upprättar Rex ursprungsförsäkringar och de som ännu inte har hunnit bli registrerade exportörer får använda GSP-certifikat till den 30 juni 2019. Efter det kan exportörerna enbart använda Rex ursprungsförsäkringar.

Den här situationen ser ut så här i EU-kommissionens förteckning:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*) 

End of the transition period

Armenien 

01/01/2018 

 30/06/2019


Varför har inte vissa länder börjat använda Rex?

Förutom att använda själva Rex-systemet behöver de länder som ska använda Rex uppfylla den så kallade meddelandeskyldigheten. Länderna behöver åta sig att:

  • tillhandahålla administrativt samarbete inom ramen för Rex
  • lämna uppgifter till EU-kommissionen om vem som är behörig att registrera landets exportörer i Rex-systemet samt kontaktuppgifter för det administrativa samarbetet (som rör ursprungsförfrågningar på ursprungsintyg).

De länder som inte har gjort det kan ännu inte använda Rex-systemet. Så fort ett land genomfört dessa två åtaganden uppdateras EU-kommissionens förteckning.

Du hittar lagstiftningen för kraven för att kunna använda Rex-systemet i artiklarna 70 och 72 i genomförandeförordningen (2015/2447).

Fakta: Vad är Rex?

Systemet med registrerade exportörer, eller Rex, är ett system där ursprungsintyget GSP-certifikat form A ersätts med ett ursprungsintyg i form av en deklaration om ursprung (som för GSP kallas ursprungsförsäkran). En ursprungsförsäkran ska generellt innehålla exportörens Rex-nummer. Rex-numret ska kontrolleras när en vara importeras till EU.

Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna GSP. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. Fram till och med juni 2020 kan det inom GSP förekomma två olika ursprungsintyg, både GSP-certifikat form A och Rex ursprungsförsäkran.

När ett land ansluter sig till Rex har landets exportörer generellt ett år på sig för att ansöka om att bli registrerade exportörer och få ett Rex-nummer. Landet kan begära att få sin övergångsperiod förlängd med ytterligare sex månader. Därefter kan landet enbart använda Rex ursprungsförsäkran och det är då inte längre möjligt att utfärda ursprungsintyget GSP-certifikat form A.

Rex kommer även att användas i andra handelsavtal, exempelvis används Rex i avtalen med Japan (träder i kraft 1 februari) och Kanada, där EU:s exportörer ska vara registrerade exportörer om de exporterar ursprungsvaror till dessa länder.

Läs mer om Rex vid import.

Läs mer om Rex.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)