Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Rapporter från bokföringen för anläggning för tillfällig lagring

Du som driver en anläggning för tillfällig lagring ska kunna styrka din bokföring när Tullverket begär det. Du ska kunna ta fram uppgifter ur bokföringen och visa upp dessa för Tullverket. Vilka uppgifter Tullverket begär beror på vad vi vill kontrollera.

Ett lämpligt sätt att lämna uppgifterna är i form av olika rapporter som du tar ut ur ditt bokföringssystem. Som stöd för dig i det arbetet har Tullverket tagit fram exempel på olika rapporter som innehåller uppgifter som vi kan komma att begära in.

Se exempel på rapporter.

Läs mer om kraven på bokföring för en anläggning för tillfällig lagring.

Gällande bestämmelser

Den bokföring du ska föra enligt artikel 148.4 i tullkodexen ska innehålla den information och de uppgifter som gör det möjligt för Tullverket att övervaka tillståndet, särskilt när det gäller att identifiera de varor som lagras på anläggningen, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Vilka uppgifter som ska finnas med i bokföringen finns beskrivet i artikel 116.1 i kompletteringsförordningen.

För att Tullverket ska kunna övervaka att kraven i tillståndet följs ska du enligt artikel 15.1 i tullkodexen visa upp alla nödvändiga dokument och uppgifter för Tullverket när vi begär det.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)