Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny version av KN för 2020

Från den 1 januari 2020 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år. Du söker då på ett datum under 2020.

Den nya bilagan publicerades i EUT L 280 den 31 oktober 2019.

Exempel på ändringar inför 2020 är:

Kapitel 19

Nytt KN-nummer 1901 90 95 för ”livsmedelsberedningar i pulverform, bestående av en blandning av skummjölk och/eller vassle och vegetabiliska fetter/oljor, med ett innehåll av fetter/oljor på högst 30 % viktprocent”.

Kapitel 20

En fotnot har införts med krav om att ange extra mängdenhet vid import enligt KN-numren 2009 61 och 2009 69. Uppgiften krävs för avgiftsberäkningen och ändringen innebär att avgiften inte behöver anges manuellt i deklarationen.

Kapitel 22

Förändrad underuppdelning under KN-nummer 2208 20 på grund av att sprit erhållen genom destillering av druvvin ska skiljas från den från destillerade pressåterstoder.

Kapitel 27

Svavelhalten har ändrats för vissa mineraloljeprodukter vilket medfört flera ändrade KN-nummer.

Kapitel 29

Taricnummer, se bilaga 10, har införts för uppdelning under KN-numren 2903 39 27 och 2903 39 29. Uppdelningen sker på taricnivå för att inte öka den administrativa bördan vid export eller intrastatredovisning.

Kapitel 33

En fotnot har införts med krav om att ange extra mängdenhet vid import enligt KN-nummer 3302 10 10. Uppgiften krävs för avgiftsberäkningen och ändringen innebär att avgiften inte behöver anges manuellt i deklarationen.

Kapitel 38

Taricnummer, se bilaga 10, har införts för uppdelning under KN-nummer 3824 78. Uppdelningen sker på taricnivå för att inte öka den administrativa bördan vid export eller intrastatredovisning.

Kapitel 39

Uppdelningen under KN-nummer 3926 90 mellan varor ”tillverkade av duk” och ”andra” tas bort. Varorna samlas nu under KN-nummer 3926 90 97 för ”andra”.

Kapitel 71

Syntetiska och rekonstruerade ädelstenar under KN-numren 7104 20 och 7104 90 delas upp i ”diamanter” och ”andra”.

Kapitel 73

En korrigering i KN-numren 7307 19 10 och 7325 99 10, ”av aducerat gjutjärn” ändras till ”av gjutjärn”.

Kapitel 85

En korrigering i KN-nummer 8501 63 00, ”375 kW” ändras till ”375 kVA”.

Kapitel 91

En fotnot har införts med krav om att ange extra mängdenhet vid import enligt KN-nummer 9111 90 00. Uppgiften krävs för avgiftsberäkningen och ändringen innebär att avgiften inte behöver anges manuellt i deklarationen.

IT-produkter

Liksom under de senaste åren kommer ett stort antal tullsatser för IT-produkter att ändras den 1 juli. De tullsatser som gäller under första halvåret anges i kolumnen för konventionell tullsats. Tullsatserna för andra halvåret framgår i fotnoter med hänvisning till att de gäller 1 juli-31 december. Om du söker i Tulltaxan kommer tullsatsen att vara anpassad efter sökdatum.
Den stegvisa sänkningen av tullsatser för IT-produkter har i många fall medfört att tullsatsen nu är ”Fri” för kategorier som tidigare klassificerats under egna KN-nummer på grund av att de haft en annan tullsats än liknande varor. I flera fall har KN-nummer därför tagits bort för att undvika onödig uppdelning. I de flesta fall har det kvarvarande KN-numret ändrats för att visa att innehållet i numret utökats.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)