Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny version av KN för 2019

Från den 1 januari 2019 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år. Du söker då på ett datum under 2019.

Den nya bilagan publicerades i EUT L 273 den 31 oktober 2018.

Exempel på ändringar inför 2019 är:

Särskilda bestämmelser – Extra mängdenhet

Möjligheten att deklarera mängdenheten 1000 l tas bort. Det påverkar varor under kapitel 27.

Kapitel 3

KN-nummer 0308 30 10 för levande, färska eller kylda maneter tas bort. Dessa ska nu klassificeras under ”andra” vars nummer ändras från 0308 30 90 till 0308 30 80. 

Kapitel 4

Kompletterande anmärkning 4 uppdateras med en ny hänvisning till den analysmetod som ska användas för påvisande av löpevassle.

Kapitel 15

En ny kompletterande anmärkning 5, om undantag för näringstillskott, har antagits under 2018. Den förs nu in i den kombinerade nomenklaturen.

Kapitel 17

Ett förtydligande om beräkningen av ”fruktos i fri form eller som sackaros” har lagts till i kompletterande anmärkning 6. Ändringen beslutades tidigare i år.

Kapitel 20

Ett försök till förtydligande av att safter enligt KN-numren 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 31 och 2009 90 39 inte kan innehålla safter av andra frukter än äpplen och päron.
På samma sätt kan safter enligt KN-numren 2009 91 41, 2009 90 49,  2009 90 71, 2009 90 73 och 2009 90 79 endast innehålla saft av apelsiner och ananas.

Kapitel 22

I kompletterande anmärkning 10 avseende ”mousserande” har gränsen för minsta övertryck ändrats till 3 bar vid 20 oC.

Kapitel 27

Definitionen för eldningsoljor i kompletterande anmärkning 2 f) har ändrats under året och texten förs nu in i KN.

Den extra mängdenheten för KN-nummer 2710 12 41, 2710 12 45 och 2710 12 49 har ändrats från 1000 l till m3. I praktiken innebär det ingen ändring eftersom 1 kubikmeter motsvarar 1000 liter.
KN-numren 2710 12 51 och 2710 12 59 slås samman på grund av att handeln med dessa varor är liten. Även den extra mängdenheten ändras, den ska redovisas som m3.

Kapitel 84

För offsetpressar enligt KN-nummer 8443 13 32-38 har arkstorlekarna anpassats efter branschstandard.

Tullsatsändringar

Även i år ändras tullsatsen för bananer. Liksom under de senaste åren kommer ett stort antal tullsatser för IT-produkter att ändras den 1 juli. De tullsatser som gäller under första halvåret anges i kolumnen för konventionell tullsats. Tullsatserna för andra halvåret framgår i fotnoter med hänvisning till att de gäller 1 juli-31 december. Om du söker i Tulltaxan kommer tullsatsen att vara anpassad efter sökdatum.

Sidan uppdaterades: