Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny värdegräns för att ta emot gåva tull- och momsfritt

Från och med 1 juli sänks värdegränsen för att ta emot en gåva tull- och momsfritt från 1 600 kronor till 500 kronor. Detta beror på förändrade skatteregler för lågvärdeförsändelser.

Tidigare kunde en gåva med ett värde upp till 1 600 kronor bli tull- och momsfri genom att paketet deklarerades som en försändelse av ringa värde, även kallat lågvärdeförsändelse. Det är inte längre möjligt. Skattereglerna har ändrats vilket gör att en lågvärdeförsändelse aldrig kan bli momsfri.

Försändelser av ringa värde

Gåva kan bli tull- och momsfri om värdet är högst 500 kronor

Mottagaren kan få sin gåva tull- och momsfri om den har ett värde på högst 500 kronor, uppfyller kraven för gåva och inte innehåller alkohol eller tobak. Försändelsen ska i detta fall deklareras som en gåva.

Skicka eller ta emot en gåva

Om värdet på gåvopaketet är mer än 500 kronor men mindre än 1 600 kronor kan den bli tullfri, men inte moms- eller skattefri. I detta fall ska försändelsen deklareras som en lågvärdeförsändelse. Om lågvärdeförsändelsen innehåller alkohol, tobak eller parfym kan dessa varor aldrig bli tullfria.

Mer information om hur gåvor ska deklareras finns på sidan Hantera din tulldeklaration själv.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000