Tullverket

Publicerad: 2018-03-27

Nyhet

Ny validering för tullager

Från och med den 23 april kommer vi att validera att garantireferens finns med i tulldeklarationen vid hänförande till tullagerförfarandet.

Garantireferensen är en kod/identitet på 10 tecken som börjar med S (så kallat SÄK-id). Garantireferensen hittar du i kvittot du fick från Tullverket när garantin ställdes, eller via företagstjänsterna på tullverket.se (kräver inloggning) under Garantier.

Läs mer och logga in på Tullverkets tjänster för företag.

Du anger garantin i tulldeklarationen. Om du använder ett allmänt lager där du inte är tillståndshavare finns två alternativ. Antingen anger du garantin i tulldeklarationen. Eller så anger tillståndshavaren garantin i acceptanssvaret. Du och tillståndshavaren kommer överens om vilket av alternativen som ni ska använda.

Läs mer om tullager.

Uppdaterad: 2018-03-27