Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nytt i avtalet med Japan – ursprungskriterier

Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget.

Det ursprungsintyg som används i handeln med Japan kallas för ursprungsförsäkran och upprättas av exportören på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument. För att få upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar med ett värde över 6 000 euro behöver företaget vara registrerad exportör, Rex. Du som redan har registrerat ditt företag för att till exempel exportera ursprungsvaror till Kanada behöver inte registrera dig igen.

Ursprungskriterier

I ursprungsförsäkran ska exportören tala om vilket ursprungskriterium eller vilka ursprungskriterier som gäller för varorna genom att ange en eller flera av följande koder:

 • A Helt framställda
 • B Framställda endast av material med ursprung i den exporterande parten (EU eller Japan)
 • C Framställda med hjälp av material som inte har ursprung i EU eller Japan. I detta fall ska även typen av ursprungsregel som tillämpas på produkten anges:
  1 – Ändrad klassificering enligt tulltaxan (nummerväxlingsregel)
  2 – Högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll (värderegel)
  3 – Särskild produktionsprocess
  4 – Bestämmelserna för vissa fordon och delar till fordon 
 • D Framställda helt eller delvis av material som har ursprung i den importerande parten (Japan eller EU)
 • E Toleransregeln har tillämpats

Om du inte tillverkar varan själv

Om det inte är du som exporterar varan som har tillverkat den kan du be din leverantör i Sverige eller i ett annat EU-land att ange ursprungskriterierna i leverantörsdeklarationen.

I nästa artikel: Importörens kunskap

I avtalet finns också en möjlighet för en importör att begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören. Importören behöver i det fallet känna till hur varorna har blivit ursprungsvaror och ha tillgång till handlingar (till exempel fakturor och ursprungskalkyler) som styrker att varorna är ursprungsvaror. Konceptet kallas för importörens kunskap, och det kommer du att kunna läsa mer om i en artikel som kommer i samband med nästa utskick av Tullnytt.

Mer information

Läs om Registrerad exportör, Rex.

Se hur texten i ursprungsförsäkran ska se ut.

Läs mer om ursprungskriterierna och se exempel.

Läs om importörens kunskap.

Se vilka koder du ska använda när du begär förmånsbehandling.

Läs om leverantörsdeklarationer.

Läs om ursprungsreglerna i kapitel 3 till frihandelsavtalet och i dess bilagor. Pdf, 6.6 MB.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)