Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nytt i avtalet med Japan - ursprungsförsäkran för längre tid

I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan finns det en möjlighet att upprätta ursprungsförsäkringar som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader.

Om du har kontinuerlig handel med Japan och importerar eller exporterar identiska varor vid flera tillfällen finns det en möjlighet för exportören att upprätta en ursprungsförsäkran som är giltig en längre tid. Det innebär att en ursprungsförsäkran endast behöver upprättas på ett kommersiellt dokument som gäller den första sändningen. Sedan kan alla andra sändningar av samma vara inom giltighetsperioden omfattas av denna enda ursprungsförsäkran. En ursprungsförsäkran kan gälla som längst i 12 månader.

Identiska varor

Förutsättningen för att kunna upprätta en ursprungsförsäkran för längre tid är att de varor som exporteras under tidsperioden är identiska. Det betyder att de ska

  • ha fått sin status som ursprungsvaror under samma förhållanden
  • överensstämma med varubeskrivningen på det kommersiella dokument som ursprungsförsäkran har upprättats på.

Det är därför viktigt att varubeskrivningen på det kommersiella dokumentet är tillräckligt detaljerad för att det ska gå att identifiera alla varor som kommer att importeras med stöd av den ursprungsförsäkran.

Spara de kommersiella dokumenten

Importören ska spara både det kommersiella dokument som innehåller ursprungsförsäkran och alla kommersiella dokument för varor som importeras med stöd av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

Yrka på förmånsbehandling

Vid import till i EU använder importören koden U111 i fält 44, Bilagda handlingar både vid den första sändningen och för alla sändningar under tidsperioden.

Dessutom ska importören hänvisa till den ursprungliga ursprungsförsäkran i fält 44, Särskilda upplysningar (fritext).

Tre datum i ursprungsförsäkran

Oavsett om ursprungsförsäkran upprättas för längre tid eller för varje sändning är det samma text som ska användas. Den enda skillnaden är att exportören fyller i uppgiften om period som finns högst upp i ursprungsförsäkran:

(Period: Från den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . till den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1))

En ursprungsförsäkran för längre tid ska därför innehålla tre datum:

  1. datumet då den är upprättad
  2. datumet då den börjar gälla
  3. datumet då den slutar gälla, vilket inte får vara mer än 12 månader efter det datum då den börjar gälla.

Datumet då ursprungsförsäkran är upprättad får inte vara efter datumet då den börjar gälla.

Se hur texten i ursprungsförsäkran ska se ut.

Läs mer om ursprungsförsäkringar för längre tid i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Fler nyheter i avtalet med Japan

Avtalet med Japan innehåller flera nyheter som inte finns i andra av EU:s frihandelsavtal.

Ursprungskriterier

En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska ange vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget. Detta kunde du läsa om i en artikel som publicerades här på tullverket.se den 15 januari.

Läs artikeln om ursprungskriterier.

Importörens kunskap

”Importörens kunskap” är en nyhet i avtalet med Japan och finns inte i något annat av EU:s frihandelsavtal. Du som använder dig av importörens kunskap behöver inget ursprungsintyg från exportören, men du behöver ha information från Japan om hur varorna har fått sitt ursprung. Detta kunde du läsa om i en artikeln som publicerades här på tullverket.se den 29 januari.

Läs artikeln om importörens kunskap.

Kontroll av ursprung

I frihandelsavtalet mellan EU och Japan har man kommit överens om hur tullmyndigheterna ska gå till väga för att kontrollera att varor som importeras verkligen är ursprungsvaror. Enligt avtalet ska tullmyndigheternas kontroll av ursprungsvaror göras i två steg:

  • i det första steget kontaktar tullmyndigheterna importören
  • i nästa steg kan de kontakta exportlandets tullmyndighet och ett administrativt samarbete inleds.

Detta kunde du läsa om i en artikeln som publicerades här på tullverket.se den 12 februari.

Läs artikeln om kontroll av ursprung.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)