Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nytt i avtalet med Japan – kontroll av ursprung

I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan har man kommit överens om hur tullmyndigheterna ska gå till väga för att kontrollera att varor som importeras verkligen är ursprungsvaror.

Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019. Enligt avtalet ska tullmyndigheternas kontroll av ursprungsvaror göras i två steg:

  • i det första steget kontaktar tullmyndigheterna importören
  • i nästa steg kan de kontakta exportlandets tullmyndighet och ett administrativt samarbete inleds.

Importören är ansvarig

I det första steget av kontrollen av varornas ursprung kan tullmyndigheten i det land som varorna importeras till begära olika uppgifter från importören. Det kan de göra antingen i samband med att importdeklarationen lämnas eller efter att varorna har förtullats.

Vilka uppgifter kan tullmyndigheten be om?

Om en ursprungsförsäkran är grunden för ansökan om förmånsbehandling kan tullmyndigheterna begära att få en kopia av den. Tullmyndigheterna kan också fråga importören vilka ursprungskriterier som har använts och be att få en kort beskrivning av tillverkningsprocessen. Beroende på vilket ursprungskriterium som har använts kan tullmyndigheterna också fråga om till exempel

  • värdet av allt icke ursprungsmaterial som ingår i varan
  • vilka olika icke ursprungsmaterial som ingår i varan och hur dessa klassificeras.

Importörens kunskap

Om importören har använt ”importörens kunskap” är det importören som ska lämna alla uppgifter till tullmyndigheten. I detta fall kan tullmyndigheten också begära ytterligare uppgifter från importören, till exempel dokument som styrker varornas ursprung. Sådana dokument kan till exempel vara ursprungkalkyler och inköpsfakturor för material som varorna har tillverkats av. Om importören inte kan förse tullmyndigheten med uppgifterna kan tullmyndigheten neka förmånsbehandling och importören får betala full tull för varorna.

Läs mer om vilka uppgifter tullmyndigheten kan begära från importören.

Samarbete med exportlandet

Om ansökan om förmånsbehandling baserades på en ursprungsförsäkran kan importören be att exportören lämnar alla eller en del av uppgifterna till tullmyndigheten i det importerande landet. Detta är inget som exportörerna i EU eller Japan är skyldiga att göra, utan bara en möjlighet som finns i avtalet.

Om det finns en ursprungsförsäkran och varken importören eller exportören kan eller vill förse tullmyndigheten i det importerande landet med uppgifterna ska tullmyndigheten istället kontakta tullmyndigheten i det exporterande landet och ett så kallat administrativt samarbete inleds.

Läs mer om det administrativa samarbetet mellan tullmyndigheter.

Kort sammanfattning för dig som importerar varor från Japan

Om du har importerat ursprungsvaror från Japan till Sverige och Tullverket vill kontrollera att varorna verkligen är ursprungsvaror kan detta hända:

  • Tullverket kan ta kontakt med dig och begära uppgifter som visar varans ursprung.
  • Om du har använt ”importörens kunskap” är det du som ska kunna styrka ursprunget.
  • Om du har fått en ursprungsförsäkran från din exportör kan du välja att själv skicka uppgifter som styrker varans ursprung till Tullverket eller be exportören att göra det. Om varken du eller exportören lämnar uppgifterna till Tullverket tar vi i stället kontakt med den japanska tullmyndigheten. Den japanska tullmyndigheten kontaktar då exportören som får visa för sin tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

Kort sammanfattning för dig som exporterar varor till Japan

Om du har exporterat ursprungsvaror till Japan och den japanska tullmyndigheten vill kontrollera ursprunget kan detta hända:

  • Den japanska tullmyndigheten kan ta kontakt med din köpare och begära uppgifter som visar varans ursprung.
  • Om din japanska köpare har använt ”importörens kunskap” är det köparen som ska kunna bevisa ursprunget. Då måste han ha tillgång till uppgifter om hur varan blivit en ursprungsvara och handlingar (till exempel leverantörsdeklarationer, fakturor och ursprungskalkyler) som styrker det.
  • Om din köpare har fått en ursprungsförsäkran från dig kan köparen välja att själv skicka uppgifter som styrker varans ursprung till den japanska tullmyndigheten eller be dig att göra det. Detta är ingenting du måste göra. Om varken du eller din köpare lämnar uppgifterna till den japanska tullmyndigheten tar tullmyndigheten i stället kontakt med Tullverket. Tullverket kontaktar då dig och du får visa för oss att varorna är ursprungsvaror.

Läs mer om kontroll av ursprung i Japanavtalet i EU-kommissionens vägledning (på engelska).


Fler nyheter i avtalet med Japan

Avtalet med Japan innehåller fler nyheter som inte finns i andra av EU:s frihandelsavtal.

Ursprungskriterier

En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska ange vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget. Detta kunde du läsa om i en artikel som publicerades här på tullverket.se den 15 januari.

Läs artikeln om ursprungskriterier.

Importörens kunskap

”Importörens kunskap” är en nyhet i avtalet med Japan och finns inte i något annat av EU:s frihandelsavtal. Du som använder dig av importörens kunskap behöver inget ursprungsintyg från exportören, men du behöver ha information från Japan om hur varorna har fått sitt ursprung. Detta kunde du läsa om i en artikeln som publicerades här på tullverket.se den 29 januari.

Läs artikeln om importörens kunskap.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)