Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nytt i avtalet med Japan – importörens kunskap

Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det.

Helt nytt koncept

”Importörens kunskap” är en nyhet i avtalet med Japan och finns inte i något annat av EU:s frihandelsavtal. Du som använder dig av importörens kunskap behöver inget ursprungsintyg från exportören, men du behöver ha information från Japan om hur varorna har fått sitt ursprung. Dessutom behöver du ha tillgång till styrkande handlingar (till exempel fakturor och ursprungskalkyler) som styrker att varorna har japanskt ursprung.

Vad behöver du veta om varorna?

Du som använder konceptet importörens kunskap ska till exempel kunna ge en beskrivning av varornas tillverkningsprocess.

Du kan också behöva svara på frågor om till exempel

  • vilka ursprungskriterier som har tillämpats
  • om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod: värdet av produkten samt av samtliga icke ursprungsmaterial
  • om ursprungskriteriet baserades på en ändring av klassificeringen: en förteckning över icke ursprungsmaterial samt deras klassificering.

Om du inte kan svara på Tullverkets frågor eller ta fram styrkande handlingar som visar varornas ursprung kan du inte få förmånsbehandling.

Läs om ursprungskriterier.

Yrka på förmånsbehandling

Om du använder importörens kunskap yrkar du på förmånsbehandling genom att ange följande koder:

  • 300 i fält 36, förmåner 
  • U112 i fält 44, bilagda handlingar.

Inget Rex-nummer behövs

Du behöver inte ha något Rex-nummer för att få använda importörens kunskap. Rex-nummer behöver du bara om du ska upprätta ursprungsförsäkringar vid export till Japan.

Spara styrkande handlingar i tre år

En importör som ansöker om förmånsbehandling med stöd av importörens kunskap ska spara samtliga dokument som visar att varorna är ursprungsvaror i minst tre år.

Mer information

Läs om vilka uppgifter du behöver ha tillgång till för att kunna använda Importörens kunskap.

Läs mer om Importörens kunskap i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Läs om Rex.

Fler nyheter i avtalet med Japan

Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. Avtalet innehåller fler nyheter som inte finns i andra av EU:s frihandelsavtal.

Ursprungskriterier

En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget. Detta kunde du läsa om i en artikel som publicerades här på tullverket.se den 15 januari.

Läs artikeln om ursprungskriterier.

Kontroll av ursprungsvaror

Hur kontrollen av ursprungsvaror går till skiljer sig i viss mån mellan Japanavtalet och övriga avtal. Detta kommer du att kunna läsa om i en artikel som kommer i samband med nästa utskick av Tullnytt.

Läs om kontroll av ursprung i Japanavtalet i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)