Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny sökfunktion i Tullverkets e-tjänster för tullager

Hanterar du tullagerdeklarationer och avvikelserapporter i Tullverkets e‑tjänster? Nu kan du lättare se vilka ärenden du behöver åtgärda.

Tullverket har uppdaterat utseendet på den ärendelista du ser när du är inloggad i e‑tjänsterna för Tullager och Avvikelserapport. Om du hanterar dina tullagerdeklarationer i Tullverkets e‑tjänster möts du av en något annorlunda bild än tidigare.

Vad är nytt?

Du kan nu lättare identifiera vilka ärenden du behöver åtgärda. Dels finns det ett nytt sökfilter, dels markeras ärendena något annorlunda i ärendelistan.

  1. Ny filterfunktion
    Det finns en ny filterfunktion där du kan söka på statusen ”Pågående med åtgärder”. På så sätt kan du lätt hitta de ärenden där du som deklarant eller ombud behöver åtgärda något.

  2. Utropstecken i stället för färgmarkeringar
    De olika färgmarkeringar som har funnits tidigare för att markera att ett ärende behöver åtgärdas har ersatts av ett utropstecken i en gul ring. Denna symbol kommer att vara enhetlig för alla ärenden som kräver en åtgärd av deklaranten eller ombudet.

Nytt utseende på ärendelistan. 1. Ny filterfunktion: "Pågående med åtgärder". Hjälper till att filtrera ut de ärenden som kräver åtgärd av deklarant/ombud. 2. "Färgerna" plockas bort och ersätts med gul ring med utropstecken. Indikerar att det finns en åtgärd på ärendet.


Registrera och skicka in ärenden som förut

Inga funktioner ändras vad gäller hur du matar in deklarationsuppgifter eller skickar in tulldeklarationer och ärenden. Deklarationshandledningen är fortsatt aktuell som den sett ut tidigare.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för att fylla i en tullagerdeklaration.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)