Tullverket

2017-10-12

Nyhet

Ny nationell åtgärd för explosiva varor

Den 1 november får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med explosiva varor.

Dokumentkoderna är knutna till varukoder där explosiva varor deklareras för import. Det innebär att den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor behöver ha tillstånd till detta enligt lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE).

Använd 9021 och 9022

De nya koderna innebär att den som deklarerar en varukod som är knuten till explosiva varor kommer att behöva ange dokumentkod 9021 eller 9022 vid import. Dokumentkoden 9021 talar om att varan är explosiv och omfattas av tillståndsplikt. Dokumentkoden 9022 talar om att varan inte är explosiv och undantagen från tillståndsplikten. När du använder 9021 ska du, i särskilda upplysningar, ange ett tillståndsnummer för import som är giltigt för den importerade varan.

Om du inte anger någon dokumentkod kommer deklarationen att avvisas. 
 
Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är tillståndsmyndighet för import av explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).

Uppdaterad: 2017-10-12