Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya lösningar för export

Under våren införs flera nya lösningar för exportförfarandet. Detta är ett sätt att lösa hanteringen när det lokala klareringsförfarandet försvinner den 1 maj.

Tillstånd till lokalt klareringsförfarande för export (godkänd exportör) upphör att gälla den 1 maj i år. Det nya automatiserade exportsystemet kommer däremot inte att införas förrän tidigast år 2023. För att inte stoppa upp exportflödet och för att lösa situationen under mellanperioden för godkända exportörer kommer några nya lösningar att börja användas under våren.

Fyra sätt att deklarera

Från och med den 1 maj kommer det att finnas fyra sätt att deklarera varor vid export:

  • standardtulldeklaration med beslut om godkänd plats vid export (införs redan 1 april)
  • standardtulldeklaration med klarering vid exporttullkontor
  • tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
  • förenklad deklaration export.

Standardtulldeklaration med beslut om godkänd plats vid export

Som en ersättning för det lokala klareringsförfarandet införs en godkänd plats vid export. Har du fått ett beslut om en godkänd plats vid export kan du starta exporten direkt från den plats där varorna lastas, och behöver inte åka till ett tullkontor för att anmäla varorna. Deklarationen ska du i detta fall lämna som en standardtulldeklaration med meddelandet UGE. Det här kommer att vara det vanligaste sättet att lämna exportdeklarationen.

Till varje godkänd plats vid export kommer det att finnas en godslokalkod. I deklarationen ska du ange godslokalkoden för den plats där du kommer att lasta varorna för export. På det sättet anmäler du samtidigt varorna till export från den godkända platsen.

Har du idag en godslokalkod som är kopplad till en plats för lokalt klareringsförfarande kommer du att kunna behålla koden, men platsen blir då i stället en godkänd plats vid export.

Detta sätt att deklarera kan du använda från och med den 1 april 2019.

Läs mer om standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna.

Standardtulldeklaration med klarering vid exporttullkontor

Precis som tidigare kommer det att gå att lämna en standardtulldeklaration med meddelandet UNU och sedan anmäla varorna vid ett exporttullkontor för att Tullverket ska godkänna exporten.

Exporttullkontoret är det tullkontor i Sverige som ansvarar för den plats där du som exportör är etablerad eller där dina varor packas och lastas för exporten. Dina varor ska finnas tillgängliga för kontroll och du ska kunna visa upp eventuella tillstånd och licenser om det krävs sådana för dina varor.

Läs mer om standardtulldeklaration med klarering vid exporttullkontor.

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring

Ett annat alternativ till det lokala klareringsförfarandet är att deklarera genom att göra en registrering i bokföringen (EIR). Även här kan du starta exporten utan att behöva åka till ett tullkontor för att anmäla varorna.

Det här förfarandet har dock sina begränsningar eftersom det i praktiken bara kommer att kunna användas vid export till Norge och Schweiz – till skillnad från det tidigare förfarandet med notering i bokföringen som upphör den 1 maj. Dessutom måste samtliga uppgifter finnas i bokföringen innan varorna får lastas och exporten kan startas.

Detta sätt att deklarera kan du använda från och med den 1 maj 2019.

Läs mer om tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Förenklad deklaration vid export

Det kommer också att finnas möjlighet att använda en förenklad deklaration vid export. Precis som vid import ska du sedan lämna en kompletterande deklaration inom 11 dagar.

Det här är ett sätt att lösa hanteringen vid export till andra länder än Norge och Schweiz för företag som inte har alla uppgifter tillgängliga när varorna ska lastas och som därför inte kan lämna en standardtulldeklaration.

Förenklade deklarationer kommer bara att kunna användas vid direkt export, det vill säga när utförseltullkontoret ligger i Sverige. De får heller inte användas för restriktionsvaror.

För att få använda förenklad deklaration måste företaget ha ett beslut om godkänd plats vid export.

Detta sätt att deklarera kan du använda från och med den 1 maj 2019.

Läs mer om förenklad deklaration vid export.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbetet med att reda ut detaljerna kring hanteringen av de fyra deklarationssätten. Det finns fortfarande en del frågetecken som behöver rätas ut.

Det återstår också en del arbete med att hantera tillstånd för de olika förfarandena. Alla tillstånd till lokalt klareringsförfarande håller på att omprövas och ersättas av tillstånd till något av de nya förfarandena.

Från och med den 1 april kommer den som idag inte har något tillstånd att kunna ansöka om godkänd plats vid export.

Mer information

Läs mer om att deklarera varor vid export.

Läs om godkänd plats vid export.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)