Tullverket

Publicerad: 2017-10-18

Nyhet

Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS

Systemet för tullbeslut (CDS) har nu varit i drift ett par veckor. Under denna tid har vi upplevt att det råder en viss tveksamhet kring användningen av systemet. Det handlar bland annat om hur du får tillgång till CDS och hur du vet att ansökan har kommit fram till Tullverket.

Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. Via detta system ska du söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen. Under de veckor som har gått sedan systemet togs i drift har Tullverket fått en hel del frågor om hanteringen av systemet.

Här har vi samlat en del förtydliganden om

 • hur du skaffar dig behörighet till Systemet för tullbeslut
 • hur du hittar hjälptexter för att fylla i din ansökan
 • hur du vet att din ansökan har kommit in till Tullverket
 • hur du gör om du har fått ett felmeddelande.

Behörigheter

Behörigheterna för Systemet för tullbeslut hanteras i Tullverkets webbtjänster. Du som ska ansöka om tillståndet för företagets räkning behöver en personlig inloggning. Det gäller även dig som bara ska gå in och läsa i systemet. Du ska också ha blivit tilldelad behörighet för Systemet för tullbeslut av din behörighetsadministratör. Det räcker alltså inte med att du redan har behörighet till andra webbtjänster.

Fyra steg för att komma in i Systemet för tullbeslut

 1. Det företag som du ska ansöka om tillstånd för måste ha behörighet till Tullverkets webbtjänster och ha anmält en behörighetsadministratör. Om företaget inte redan har tillstånd, ansök om det i god tid.
  Läs mer om webbtjänsterna, ansök om behörighet och anmäl en behörighetsadministratör.
 2. Du som ska ansöka om tillstånd behöver en personlig inloggning till webbtjänsterna. Det får du av behörighetsadministratören som lägger till dig som användare. Även ett ombud kan få behörighet att söka för företagets räkning på detta sätt.
 3. Behörighetsadministratören ska också ge dig behörighet till Systemet för tullbeslut genom att kryssa i den tjänsten i din profil. Det finns tre olika behörighetsnivåer. En av dessa måste vara ikryssad, annars kommer du inte in i systemet. Det gäller även om du bara ska ha läsrättigheter.
 4. När du har fått din behörighet loggar du in med samma uppgifter som i Tullverkets övriga webbtjänster.
  Läs mer om hur du loggar in i Systemet för tullbeslut.

Hjälptexter

Tullverket har tagit fram hjälptexter på svenska som stöd när du fyller i din ansökan. Använd alltid dessa hjälptexter. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska välja i vissa fält. Det finns också ytterligare användarstöd, som instruktioner om hur du loggar in i systemet.
Hitta hjälptexter till din ansökan.

Hur vet jag att ansökan har kommit in?

När du har skickat in din ansökan får du inget meddelande på skärmen att ansökan har mottagits. För att ta reda på om din ansökan har tagits emot av Tullverket måste du gå in på sidan ”Notifications List” och se om du har fått något meddelande. Du kommer till den sidan via en länk i vänstermenyn.

 • Är ansökan mottagen får du ett meddelande som heter ”Reference Number Notification” med ett referensnummer (Application Reference Number). Ett exempel på hur referensnumret kan se ut är SECGUSE009251-2017-KQR823.
 • Om någon uppgift saknas eller är felaktig får du ett meddelande som heter ”Validation Result Notification”.

Så här gör du om du har fått ett felmeddelande

I ”Notification list” ser du vilka meddelanden du har fått om din ansökan. Om du har fått ett meddelande som heter "Validation Result Notification" är det ett felmeddelande. För att se vad som är fel och åtgärda detta följer du följande fyra steg:

 1. Markera meddelandet och tryck på ”Details”.
 2. Tryck på fliken ”Notification Specific Information". Här ser du felmeddelanden för de uppgifter som behöver ändras eller läggas till.
 3. Gå till ”Applications list”, markera den ansökan du vill ändra och välj fliken "Duplicate Application". Här kan du justera de felaktiga uppgifterna.
 4. Prova att skicka ansökan på nytt genom att trycka på ”Submit”.

Uppdaterad: 2018-10-19