Tullverket

2017-01-24

Nyhet

Myndighetsgemensamt projekt för gränskontroll av buljonger

Tullverket och Livsmedelsverket har under 2017 ett gemensamt projekt för kontroll av alla sändningar innehållande animaliska buljonger som klassificeras enligt HS-nummer 2104 10.

Projektet grundar sig i en ändring av EU-förordningen 2007/275. Bland annat flyttas köttbuljonger från bilaga II till bilaga I, det vill säga listan på animaliska produkter som ska gränskontrolleras.

Buljonger och aromer för soppor som innehåller mindre än 50% fiskbuljonger, fiskpulver eller fiskextrakt, och är packade för slutkonsument, finns kvar i bilaga II och omfattas inte av krav på gränskontroll.
 
Livsmedel som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser ska bedömas om de klassas som animaliska produkter, som sammansatta produkter eller undantas i bilaga II i beslut 2007/275.
 
Klassningen görs i första hand av Livsmedelverket. Under projektets gång kan du behöva visa upp klassningsblanketten för Tullverket. Handläggningen av ditt ärende förenklas därför om du redan har en klassningsblankett för din vara.

Läs mer om projektet hos Livsmedelsverket.

Stöd för att underlätta import av sammansatta livsmedel

För att du som importör ska kunna avgöra om en produkt är ett sammansatt livsmedel eller inte har Livsmedelsverket en blankett som du kan fylla i. Blanketten underlättar även på så sätt att den ger all information till Livsmedelsverket på samma gång. Livsmedelsverket gör en bedömning av om din produkt utgör ett sammansatt livsmedel som kräver gränskontroll innan import.

Läs mer vad som gäller för sammansatta livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

Fakta: Sammansatta livsmedel

Till sammansatta livsmedel räknas livsmedel som innehåller ingredienser av både vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Ibland tillsätts vegetabilier i tillverkningen för att till exempel ge smak och konsistens. I de fallen räknas slutprodukten inte som ett sammansatt livsmedel utan som en animalisk produkt med krav på gränskontroll. Om vegetabiliska ingredienser tillsätts i ett livsmedel utan att de är nödvändiga för tillverkningen är slutprodukten däremot ett sammansatt livsmedel.

Uppdaterad: 2017-01-24