Tullverket

2017-06-29

Nyhet

Myndighetsgemensam kontrollinsats i Gävle hamn

Tullverket samordnade en förstärkt kontroll i Gävle hamn den 22 juni. I operationen deltog också Polisen, Gränspolisen, Skatteverket, Kustbevakningen, Arbetsmiljöverket och Migrationsverket.

- Vi är nöjda med insatsen och samarbetet med de övriga myndigheterna, säger Mats Pettersson, Tullverkets gränsskyddschef i Stockholm. Tullverket gjorde inga beslag, men stärkte samverkan i Gävle och visade gemensam myndighetsnärvaro i hamnen.

Tullverket gjorde tullkontroller av bland annat containrar. Kontrollerna genomfördes med scanner, sökhundar och manuell genomsökning av containrarna.

- Den här typen av insatser är bra tillfällen samarbeta med våra gemensamma befogenheter för att förebygga brott, säger Mats Pettersson. Vi visar allmänheten att vi kan gå ihop och dyka upp var som helst.

Från Tullverkets sida deltog cirka 20 tjänstemän.

Uppdaterad: 2017-06-29