Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Momsbefriad import - vad händer den 1 januari 2020?

Från och med den 1 januari 2020 införs en förändring för företag som använder förfarandena 42 eller 63 i importdeklarationen. Förfarandekoderna 42 och 63 används när mervärdesskatt betalas i det land där varorna ska konsumeras. Syftet är att stärka samarbetet inom EU på mervärdesskatteområdet.

Förändringen innebär att momsregistreringsnumret för köparen i den andra medlemsstaten automatiskt valideras mot EU-systemet VIES. Idag sker detta manuellt. Det innebär inget nytt uppgiftslämnande, men de företag som anger förfarande 42 eller 63 i importdeklarationer ska kunna ta emot två nya svarskoder:

302 - Angivet VAT-nr till dokumentkod Y040 är inte giltigt

313 - Angivet VAT-nr till dokumentkod Y041 är inte giltigt enl VIES

I mitten av december kommer information om svarskoderna publiceras på Tullverkets webbplats och skickas till systemleverantörer.

Här kan du läsa mer om momsbefriad import.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)