Tullverket

Publicerad: 2018-07-25

Nyhet

Kvotansökningar för stålvaror kan för tillfället inte göras automatiskt via TDS

Tullverket har tidigare informerat om nya kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. För dessa nya kvoter går det att göra en kvotansökan som innebär en tullsats på 0%. Observera att det för närvarande inte går att ansöka om dessa kvoter automatiskt i TDS.

Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot, vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0%. I tulltaxan framgår det vilka ursprungsländer som tilläggstullen gäller för samt för vilka länder du kan ansöka om kvot.

Av bilaga 5 till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/1013 framgår vilka KN-nummer som omfattas av respektive kvot.

Läs mer om vilka stålkategorier som omfattas i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/1013.

Dessa kvoter kan i nuläget inte ansökas automatiskt via TDS utan ska deklareras på följande sätt:

 • Ange förmånskod ”100”.
 • Ange avgiftskod ”A00” för att deklarera tilläggstullen på 25%.
 • I fält 44 (Särskilda upplysningar) anger du att du ansöker om kvot.
  Du behöver ange:
  - Ursprungsland
  - Kvotnummer
  - Vilka dokument du åberopar för att styrka ursprunget
 • Ange call me-kod ”12” för att förhindra att ärendet klareras automatiskt med tilläggstullen.

För att vi ska kunna handlägga din kvotansökan ska du kunna presentera handlingar som styrker varans ursprung om vi efterfrågar dessa.

Tullverket kommer att informera på här på tullverket.se när kvoterna kan sökas elektroniskt direkt i TDS.

Detta ska inte blandas ihop med den tidigare specifika tilläggstullen (idag på 25%) på vissa varor från USA reglerat med förordning 2018/886. Den gäller oberoende av ovan beskrivna tilläggstull. För att deklarera tilläggstullen för import från USA, anger du avgiftskod A20 ihop med förmånskod 100. Du behöver inte ange någon call-me kod. På vissa varor från USA måste du behandla dessa båda tilläggstullar separat.

Uppdaterad: 2018-08-13