Tullverket

Publicerad: 2018-07-02

Nyhet

Krav på att GSP-länder använder Rex-systemet fullt ut från 1 juli 2018

Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. De länder som skulle ha anslutit  sig 1 januari 2017 har nu kravet på sig att helt gå över till Rex-systemet senast 1 juli 2018.

När ett land ansluter sig till Rex har landets exportörer ett år på sig för att ansöka om att bli registrerade exportörer och få ett Rex-nummer. Landet kan begära att få sin övergångsperiod förlängd med ytterligare sex månader. Med det i åtanke är avsikten att de uppräknade länderna nedan fullt ut ska tillämpa REX-systemet från och med den 1 juli 2018

REX-systemet infördes den 1 januari 2017 för följande förmånsländer och -territorier: Angola, Bhutan Burundi, , Centralafrikanska republiken, Cooköarna, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Etiopien , Guinea Bissau, Indien, Jemen, Kenya, Kiribati, Komorerna, Kongo, Laos, Liberia, Mali, Mikronesien, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Salomonöarna, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, São Tomé och Príncipe, Tchad, Togo, Tonga, Tuvalu, Zambia och Östtimor.

För att importera med GSP- förmåner från de uppräknade länderna ovan är det enbart Rex ursprungsförsäkringar som är giltiga ursprungsintyg från och med 1 juli i år. Du kan inte få GSP-förmåner med GSP-certifikat form A  eller fakturadeklarationer utfärdade eller upprättade efter den 1 juli 2018 när du importerar från dessa länder.

Redan i början av året meddelade EU-kommissionen att ett antal av länderna ovan just nu inte kan använda några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. Länderna har inte påbörjat övergången till Rex och inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod. Den här situationen gäller sedan den 1 januari 2018 och tills länderna har gått över till Rex-systemet.

Ta reda på vad som gäller för GSP-landet du importerar från

På EU-kommissionens sida om Rex finns en tidtabell för de olika ländernas anslutning till Rex, där du kan se vad som gäller för GSP-landet du importerar från.

För länder som inte börjat använda Rex-systemet och fortfarande är i övergångsperioden, eller inte ska påbörja övergången till systemet förrän under 2019, är det fortfarande endast GSP-certifikat form A och fakturadeklarationer som gäller.

Se tidtabellen för de olika ländernas anslutning på EU-kommissionens webbplats
Läs mer om Rex vid import
Läs EU-kommissionens meddelande till importörer

Uppdaterad: 2019-01-07